КФН одобри проспекта на „Бианор Холдинг“ АД за първично публично предлагане

КФН одобри проспекта на „Бианор Холдинг“ АД за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на "Бианор Холдинг" АД за първично публично предлагане София, България, 05.05.2023 г. - Комисията за финансов надзор (КФН) със свое Решение №518-Е от 04.05.2023 г. одобри проспект за първично публично предлагане на емисия...

“Бианор Холдинг” АД постига 20% ръст на приходите от продажби за 2022 година

“Бианор Холдинг” АД постига 20% ръст на приходите от продажби за 2022 година

Бианор Холдинг АД публикува консолидирани финансови резултати за четвърто тримесечие на 2022 г. Консолидираните приходи от продажби на групата нарастват до 5.1 млн. лв   София, 04.05.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), обяви 20.3% ръст на консолидираните...

„Бианор Холдинг“ АД назначава Любомир Янков за директор за връзки с инвеститорите

„Бианор Холдинг“ АД назначава Любомир Янков за директор за връзки с инвеститорите

Любомир Янков е новият директор за връзки с инвеститорите на “Бианор Холдинг" АД   София, България, 28.04.2023 г. - "Бианор Холдинг" АД назначава Любомир Янков за директор за връзки с инвеститорите. Господин Янков е с над 15 г. опит свързан с публични дружества. През...

„Бианор Холдинг“ АД внесе за одобрение в КФН проспект за увеличение на капитала

„Бианор Холдинг“ АД внесе за одобрение в КФН проспект за увеличение на капитала

"Бианор Холдинг" АД внесе за одобрение в КФН проспект за увеличение на капитала София, България, 20.03.2023 г. - Във връзка с решението за увеличаване на капитала на "Бианор Холдинг" АД, чрез публично предлагане на акции, като следваща стъпка от процеса, Дружеството...

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала на „Бианор Холдинг“ АД

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала на „Бианор Холдинг“ АД

Решение за увеличение на капитала на "Бианор Холдинг" АД чрез публично предлагане на акции София, България, 16.03.2023 г. - Съветът на директорите на "Бианор Холдинг" АД взе решение на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК...

“Бианор Холдинг” придобива софтуерните компании ITIDO и Databreathe

“Бианор Холдинг” придобива софтуерните компании ITIDO и Databreathe

“Бианор Холдинг” придобива софтуерните компании ITIDO и Databreathe Проформа консолидираните приходи на трите дружества за 2022 година са над 11 млн. лв. и отбелязват ръст от 37% на годишна база София, България, 16.03.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД подписа окончателно...

Консолидирани финансови резултати за четвърто тримесечие на 2022 г.

Консолидирани финансови резултати за четвърто тримесечие на 2022 г.

Бианор Холдинг АД публикува консолидирани финансови резултати за четвърто тримесечие на 2022 г.   София, България, 01.03.2022 г. - Бианор Холдинг реализира консолидирани приходи в размер на 5.1 млн. лв. през 2022 г., което представлява годишен ръст от 19.4%....

„Бианор Холдинг“ печели вниманието на  президента по време на „Наградите на БАИТ“

„Бианор Холдинг“ печели вниманието на  президента по време на „Наградите на БАИТ“

"Бианор Холдинг" спечели вниманието на президента на Република България г-н Румен Радев с опита си по проекти свързани с отбранителната индустрия София, България, 23.02.2023 г. - "Бианор Холдинг" имаше възможността да връчи една от наградите на спечелилите проекти в...

Спартак Кабакчиев е новият главен оперативен директор на „Бианор Холдинг“

Спартак Кабакчиев е новият главен оперативен директор на „Бианор Холдинг“

Спартак Кабакчиев е новият главен оперативен директор на "Бианор Холдинг" Целта на назначението е ефективното изпълнение на стратегията за развитие на дружеството София, България, 08.02.2023 г. - Спартак Кабакчиев се присъединява към екипа на "Бианор Холдинг" АД като...

Промяна в точки за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите

Промяна в точки за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите

Промяна в точки за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 09.02.2023 г. София, България, 03.02.2023 г. - Информираме Ви, че съобразно указания от Комисията за финансов надзор в качеството и на надзорен орган, Извънредното общо събрание на...

Представяне на консолидираните финансови резултати на Бианор  за 3-то тримесечие на 2022 г.

Представяне на консолидираните финансови резултати на Бианор за 3-то тримесечие на 2022 г.

Представяне на Консолидираните финансови резултати на Бианор Холдинг АД за трето тримесечие на 2022 г. София, България, 12.12.2022 г. - В качеството си на публична компания, Бианор Холдинг АД кани своите акционери, инвестиционната общност и медиите на уебкаст/среща с...

Бианор Холдинг – консолидирани финансови резултати за 3-то тримесечие на 2022 г.

Бианор Холдинг – консолидирани финансови резултати за 3-то тримесечие на 2022 г.

Бианор Холдинг АД публикува консолидирани финансови резултати за трето тримесечие на 2022 г. София, България, 29.11.2022 г. - Бианор Холдинг реализира консолидирани приходи в размер на 3.7  млн. лв. за първите девет месеца на 2022 г., с което постигнахме годишен ръст...