Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

Допускане до търговия на последваща емисия акции на "Бианор Холдинг" АД София, България, 21.07.2023 г. - Във връзка с Решение на КФН No No 731-Е/13.07.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни...

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия София, България, 13.07.2023 г. - Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение №731-Е от 13.07.2023 г. вписва емисия в размер на 470 697 (четиристотин и седемдесет хиляди шестотин...

Търговския регистър при Агенция по вписванията вписа промени в устава на „Бианор Холдинг“ АД

Търговския регистър при Агенция по вписванията вписа промени в устава на „Бианор Холдинг“ АД

Търговския регистър при Агенция повписванията вписа промени в устава на Бианор София, България, 06.07.2023 г. - На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г., във връзка с извършеното успешно увеличение на капитала на „Бианор Холдинг“ АД чрез първично...

Бианор започва работа по три нови проекта финансирани от Европейския фонд за отбрана

Бианор започва работа по три нови проекта финансирани от Европейския фонд за отбрана

Бианор започва работа по три нови проекта в областта на отбраната Европейският фонд за отбрана одобри три проекта с участието на Бианор Сървисиз София, България, 04.07.2023 г. - Европейският фонд за отбрана (EDF) обяви победителите в проектните предложения от 2022 г....

“Бианор Холдинг” АД привлече 8 млн. лева чрез успешно увеличение на капитала през БФБ

“Бианор Холдинг” АД привлече 8 млн. лева чрез успешно увеличение на капитала през БФБ

“Бианор Холдинг” АД привлече 8 млн. лева чрез успешно увеличение на капитала през БФБ София, България, 28.06.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) обяви, че успешно приключи процедурата по увеличение на капитала. Записани са 470 697 акции с номинал 1 лев и...

“Бианор Холдинг” АД финализира придобиванията на ITIDO и Databreathe

“Бианор Холдинг” АД финализира придобиванията на ITIDO и Databreathe

“Бианор Холдинг” АД финализира придобиванията на ITIDO и Databreathe Общата стойност на сделките възлиза на 7,7 млн. лева София, България, 27.06.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), обяви, че процедурата по прехвърлянето на собствеността на новопридобитите...

Бианор отбелязва 27% ръст на приходите от продажби през първото тримесечие на 2023 г.

Бианор отбелязва 27% ръст на приходите от продажби през първото тримесечие на 2023 г.

“Бианор Холдинг” АД отбелязва 27% ръст на приходите от продажби през първото тримесечие на 2023 година На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, групата реализира приходи за тримесечието от 3 млн. лв.   София, 30.05.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД...

Стартира първичното публично предлагане на акции на “Бианор Холдинг” АД

Стартира първичното публично предлагане на акции на “Бианор Холдинг” АД

Стартира първичното публично предлагане на “Бианор Холдинг” АД Дружеството предлага 545 хил. акции с номинал 1 лев и емисонна стойност17 лева   София, 25.05.2023 г. - Процедурата по увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), чрез първично публично...

КФН одобри проспекта на „Бианор Холдинг“ АД за първично публично предлагане

КФН одобри проспекта на „Бианор Холдинг“ АД за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на "Бианор Холдинг" АД за първично публично предлагане София, България, 05.05.2023 г. - Комисията за финансов надзор (КФН) със свое Решение №518-Е от 04.05.2023 г. одобри проспект за първично публично предлагане на емисия...

“Бианор Холдинг” АД постига 20% ръст на приходите от продажби за 2022 година

“Бианор Холдинг” АД постига 20% ръст на приходите от продажби за 2022 година

Бианор Холдинг АД публикува консолидирани финансови резултати за четвърто тримесечие на 2022 г. Консолидираните приходи от продажби на групата нарастват до 5.1 млн. лв   София, 04.05.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), обяви 20.3% ръст на консолидираните...

„Бианор Холдинг“ АД назначава Любомир Янков за директор за връзки с инвеститорите

„Бианор Холдинг“ АД назначава Любомир Янков за директор за връзки с инвеститорите

Любомир Янков е новият директор за връзки с инвеститорите на “Бианор Холдинг" АД   София, България, 28.04.2023 г. - "Бианор Холдинг" АД назначава Любомир Янков за директор за връзки с инвеститорите. Господин Янков е с над 15 г. опит свързан с публични дружества. През...

„Бианор Холдинг“ АД внесе за одобрение в КФН проспект за увеличение на капитала

„Бианор Холдинг“ АД внесе за одобрение в КФН проспект за увеличение на капитала

"Бианор Холдинг" АД внесе за одобрение в КФН проспект за увеличение на капитала София, България, 20.03.2023 г. - Във връзка с решението за увеличаване на капитала на "Бианор Холдинг" АД, чрез публично предлагане на акции, като следваща стъпка от процеса, Дружеството...