Политика за защита на личните данни

Бианор се ангажира да защитава вашите лични данни.

Бианор се ангажира да защитава вашите лични данни.
Този сайт е изграден така, че да може да го посетите без да разкривате вашата самоличност или каквато и да била лична информация. Ние осъзнаваме необходимостта от подходяща защита на всяка информация, която пожелаете да споделите с нас, включително всяка информация, която може да разкрие вашата самоличност – например име, адрес или телефонен номер. Ние се ангажираме да не предоставяме тази информация на трети страни без вашето предварително съгласие.