Корпоративни документи

Bianor Corporate Documents Stamp

Корпоративна политика

Съветът на директорите на Бианор Холдинг се ръководи в своите действия, като се основава на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, Кодекса за корпоративно управление на Българска фондова борса и моралните и етични норми, които членовете му следват в своите бизнес отношения.

Съветът на директорите на дружеството се ангажира със спазването на всички законови права на акционерите за достъп до пълна и точна информация и участие в обсъжданията без каквато и да било дискриминация на база дялово участие. Всички акционери и потенциални инвеститори имат право да взимат информирано и обосновано решение и СД на дружеството се задължава да спомага за безпрепятствения поток на информация.