32,15%

 от капитала на дружеството

Костa Стоянов Йорданов

заместник-председател на СД и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг” АД
217 067 броя акции

17,58%

от капитала на дружеството

Неделчо Василев Неделчев

акционер в „Бианор Холдинг” АД
118 715 броя акции

14,23%

от капитала на дружеството

Иван Димитров Димитров

председател на СД на „Бианор Холдинг” АД и управител на „Бианор Сървисиз“ ЕООД
96 071 броя акции

5,53%

 от капитала на дружеството

Сия Йорданова Йорданова

акционер в „Бианор Холдинг” АД
17 318 броя акции

30.5%

 от капитала на дружеството

фрий флоут

физически и юридически лица