23,00%

 от капитала на дружеството

Костa Стоянов Йорданов

заместник-председател на СД и изпълнителен директор на „Бианор Холдинг” АД
1 581 660 броя акции

10,36%

от капитала на дружеството

Неделчо Василев Неделчев

акционер в „Бианор Холдинг” АД
712 290 броя акции

4,48%

от капитала на дружеството

Иван Димитров Димитров

председател на СД на „Бианор Холдинг” АД и управител на „Бианор Сървисиз“ ЕООД
307 752 броя акции

3,26%

 от капитала на дружеството

Сия Йорданова Йорданова

акционер в „Бианор Холдинг” АД
223 908 броя акции

24%

 от капитала на дружеството

фрий флоут

физически и юридически лица

12,03%

 от капитала на дружеството

Николай Георгиев Рашев

управител на “Дейтабрийд” ЕООД
826 968 броя акции

11,34%

от капитала на дружеството

Християн Илиев Македонски

управител на „Айтидо Технолоджис” ООД
779 784 броя акции

11,34%

от капитала на дружеството

Христо Любомиров Стоянов

управител на „Айтидо Технолоджис” ООД
779 784 броя акции