Редовно Общо Събрание на Акционерите

Офис на дружеството бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2,, София, Bulgaria

Съветът на директорите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2023 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.