Защо да инвестирате в Бианор Холдинг?

Разгледайте различните аспекти на нашия бизнес – история, управление, стратегия и резултати, за да разберете как създаваме стойност за нашите акционери.

01

Бизнес история

Бианор Холдинг е стабилна компания с дългогодишна история. През целия период на съществуването си компанията се е доказала, като надежден и коректен партньор, както към клиентите си, така и към своите акционери.

Научете повече >>>

02

Корпоративна стратегия

Обединяваме ИТ компании с разнообразен технически ноу-хау и специализации, но със сходна ценностна система основана на почтеност, професионализъм и постоянен стремеж към усъвършенстване.

Научете повече >>>

03

Дъщерни компании

Група от ИТ компании със специфична експертиза и богато портфолио от успешни проекти и клиенти – лидери в палитра от идустрии – от технологии, финансии и медии до авиация и отбранителна промишленост.

Научете повече >>>

04

Последни резултати

Запознайте се с последните консолидирани отчети на дружеството прочетете коментарите на ръководството и как те виждат резултатите през призмата на тяхната позиция.

Научете повече >>>

05

Финансови отчети

Тук можете да се запознаете с пълния архив от финансови отчети на дружеството и да видите устойчивият тренд на растеж, който Бианор Холдинг демонстрира през последните години.

Научете повече >>>

06

Корпоративно управление

Бианор Холдинг се ръководи от едностепенна система на управление в лицето на тричленен Съвет на директорите и излъчен от съвета изпълнителен директор.

Научете повече >>>

01

Бизнес история

Бианор Холдинг е стабилна компания с дългогодишна история. През целия период на съществуването си компанията се е доказала, като надежден и коректен партньор, както към клинетите си, така и към своите акционери.

Научете повече

02

Корпоративна стратегия

Обединяваме ИТ компании с разнообразен технически ноу-хау и специализации, но със сходна ценностна система основана на почтеност, професионализъм и постоянен стремеж към усъвършенстване.

Научете повече

03

Дъщерни компании

Група от ИТ компании със специфична експертиза и богато портфолио от успешни проекти и клиенти – лидери в палитра от идустрии – от технологии, финансии и медии до авиация и отбранителна промишленост.

Научете повече

04

Последни резултати

Запознайте се с последните консолидирани отчети на дружеството прочетете коментарите на ръководството и как те виждат резултатите през призмата на тяхната позиция.

Научете повече

05

Финансови отчети

Тук можете да се запознаете с пълния архив от финансови отчети на дружеството и да видите устойчивият тренд на растеж, който Бианор Холдинг демонстрира през последните години.

Научете повече

06

Корпоративно управление

Бианор Холдинг се ръководи от едностепенна система на управление в лицето на тричленен Съвет на директорите и излъчен от съвета изпълнителен директор.

Научете повече