Kosta Jordanov

„Най-голямото ни дъщерно дружество, Бианор Сървисиз, продължава да поддържа стабилен ръст на приходите, като все по-голям дял заемат проекти в областта на отбраната. Миналия месец обявихме и старта на три нови проекта финансирани от Европейския фонд за отбрана.“

Коста Йорданов

Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите

 

 

 

„Ефектът от придобиването на ITIDO и Databreathe върху финансовите резултати на групата е силно положителен и ще бъде изцяло реализиран от втората половина на годината, когато ще започнем да консолидираме техните резултати. През тази година имаме значителни еднократни разходи във връзка със самите транзакции и интеграцията на новопридобитите компании, но очакваме до края годината маржът на печалба да се възстанови.

Вяра Тодорова

Финансов директор

 

Vyara Todorova
Kosta Jordanov
„Най-голямото ни дъщерно дружество, Бианор Сървисиз, продължава да поддържа стабилен ръст на приходите, като все по-голям дял заемат проекти в областта на отбраната. Миналия месец обявихме и старта на три нови проекта финансирани от Европейския фонд за отбрана.“

Коста Йорданов

Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите

Vyara Todorova

„Ефектът от придобиването на ITIDO и Databreathe върху финансовите резултати на групата е силно положителен и ще бъде изцяло реализиран от втората половина на годината, когато ще започнем да консолидираме техните резултати. През тази година имаме значителни еднократни разходи във връзка със самите транзакции и интеграцията на новопридобитите компании, но очакваме до края годината маржът на печалба да се възстанови.

Вяра Тодорова

Финансов директор

Среща с инвеститорите – видео стрийм