Kosta Jordanov

 

„През третото тримесечие на годината отбелязахме ръст в консолидираните приходи от 16% на годишна база до около 1.4 млн. лв. за тримесечието. С това и благодарение на специализацията на Бианор, успяваме да поддържаме дългосрочния тренд от последните 6 години на устойчив ръст на приходите независимо от промените в макросредата. Реализираната за тримесечието нетна печалба е 255 хил. лв., представляваща 0.38 лв. на акция.“

Коста Йорданов

Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите

 

 

 

„Спрямо предходното тримесечие на миналата година отбелязваме положителен марж във всички показатели на печалбата. Вярваме, че този растеж ще бъде запазен и до края на финансова година, отчитайки високата заетост по съществуващите клиентски проекти.“

Вяра Тодорова

Финансов директор

 

Vyara Todorova
Kosta Jordanov
„През третото тримесечие на годината отбелязахме ръст в консолидираните приходи от 16% на годишна база до около 1.4 млн. лв. за тримесечието. С това и благодарение на специализацията на Бианор, успяваме да поддържаме дългосрочния тренд от последните 6 години на устойчив ръст на приходите независимо от промените в макросредата. Реализираната за тримесечието нетна печалба е 255 хил. лв., представляваща 0.38 лв. на акция.“

Коста Йорданов

Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите

Vyara Todorova
„Спрямо предходното тримесечие на миналата година отбелязваме положителен марж във всички показатели на печалбата. Вярваме, че този растеж ще бъде запазен и до края на финансова година, отчитайки високата заетост по съществуващите клиентски проекти.“

Вяра Тодорова

Финансов директор

Уебкаст-представяне на последните резултати