Kosta Jordanov

„През първото тримесечие на 2023 г. отбелязваме 27% увеличение на консолидираните приходи от продажби, запазвайки дългосрочния тренд на средногодишен органичен ръст от над 20%. Основното дъщерно дружество Бианор Сървисиз регистрира увеличаване на дела от приходите си от проекти в отбранителната индустрия.“

Коста Йорданов

Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите

 

 

 

„През първото тримесечие на годината имаме значителни еднократни разходи за реализиране на придобиванията, интеграция на компаниите и увеличението на капитала. Очакваме през второто и частично третото тримесечие на годината също да има такива, а във втората половина на годината маржът на печалба да се върне в стандартните за индустрията нива.“

Вяра Тодорова

Финансов директор

 

Vyara Todorova
Kosta Jordanov

„През първото тримесечие на 2023 г. отбелязваме 27% увеличение на консолидираните приходи от продажби, запазвайки дългосрочния тренд на средногодишен органичен ръст от над 20%. Основното дъщерно дружество Бианор Сървисиз регистрира увеличаване на дела от приходите си от проекти в отбранителната индустрия.“

Коста Йорданов

Изпълнителен директор и Заместник-председател на Съвета на директорите

Vyara Todorova

„През първото тримесечие на годината имаме значителни еднократни разходи за реализиране на придобиванията, интеграция на компаниите и увеличението на капитала. Очакваме през второто и частично третото тримесечие на годината също да има такива, а във втората половина на годината маржът на печалба да се върне в стандартните за индустрията нива.“

Вяра Тодорова

Финансов директор

Среща с инвеститорите – видео стрийм