Kosta Jordanov

„Очакваме да запазим изключително бързия ръст на приходите и през втората част на годината, като същевременно да започнем работа и по интегрирането на процесите и еките, което, ще спомогне за реализирането на синергиите.

Коста Йорданов

изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите

 

 

 

„През първото тримесечие на тази година, дружеството отчита почти троен ръст на консолидираните приходи от клиенти за първото тримесечие на 2024 година, но реализира отрицателен финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации. В същия период има значителни еднократни разходи, свързани с двете обявени по-рано през седмицата M&A транзакции и реализираното по-рано през годината увеличение на капитала“,

Вяра Тодорова

финансов директор

 

Vyara Todorova
Kosta Jordanov

„Очакваме да запазим изключително бързия ръст на приходите и през втората част на годината, като същевременно да започнем работа и по интегрирането на процесите и еките, което, ще спомогне за реализирането на синергиите между компаниите в групата.“

Коста Йорданов

изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите

 

Vyara Todorova
„През първото тримесечие на тази година, дружеството отчита почти троен ръст на консолидираните приходи от клиенти за първото тримесечие на 2024 година, но реализира отрицателен финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации. В същия период има значителни еднократни разходи, свързани с двете обявени по-рано през седмицата M&A транзакции и реализираното по-рано през годината увеличение на капитала.“

Вяра Тодорова

финансов директор

 

Представяне на Wiser Technology и на финансовите резултати за първото тримесечие на 2024 г.