Бианор Холдинг

Synergy Tower, бул. „Цариградско шосе“ 111Р, м. Къро, 1784 Sofia

Главен Офис

Синерджи Тауър, ет. 15,
бул. „Цариградско шосе“ № 111Р
1784 София,
тел. 0889 255 075
info@bianor-holding.bg

Директор за връзки с инвеститорите

Любомир Янков

телефон

0888 398 232