Бианор Холдинг

бул. „Александър Малинов“ 51

Главен Офис

бул. „Александър Малинов“ № 51
1712 София,
тел. 0889 255 075
contact@bianor.com

Директор за връзки с инвеститорите

Любомир Янков

телефон

0888 398 232