Корпоративно управление

Бианор Холдинг е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на БФБ (БФБ: BNR). Ръководното тяло на холдинга се състои от Съвет на директорите и изпълнителен директор. Всички те, както и управителите на дъщерните компании, са професионалисти с над 20-годишен опит в ИТ бизнеса или финансово-банковото дело.

Ръководство и съвет на директорите

Оперативното управление на Бианор Холдинг се извършва от изпълнителен директор. Съветът на директорите упражнява контрол върху неговата дейност и гласува важните стратегически решения.

Научете повече

Акционерна структура

Компанията е емитирала общо 675 222 броя акции. Над 70% от тях се държат от четири физически лица, между които и съоснователят на Бианор Коста Йорданов

Научете повече

Корпоративни документи

Бианор спазва най-добрите световни практики на публичните компании и представя пълен достъп до всички основополагащи корпоративни документи.

Научете повече

Сделки на инсайдъри

Списък с всички сделки на инсайдъри с акции на Бианор Холдинг в унисон с разпоредбите на законодателството на Р. България.

Научете повече

Общо събрание

Информация относно всички проведени и предстоящи редовни и извънредни общи събрания на Бианор Холдинг.

Научете повече