Дата Име Позиция Сделка Брой акции Цена за акция /лева/ Обща стойност
21.03.2012 Неделчо Неделчев независим член на СД покупка 8654 3,20 27 692,80
20.09.2011 Николай Рашев председател на СД продажба 6000 3,00 18 000,00
11.12.2009 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 700 4,30 3 010,00
11.11.2009 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 1000 4,24 4 237,50
20.10.2009 Николай Рашев председател на СД продажба 1000 4,38 4 820,00
29.09.2009 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 1000 4,11 4 112,50
21.01.2008 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 1000 11,90 11 900,00
17.01.2008 Владимир Танков оперативен директор покупка 1000 11,90 11 900,00
17.01.2008 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 1000 11,90 11 900,00
04.01.2008 Николай Рашев председател на СД продажба 2000 12,75 25 500,00
19.09.2007 Владимир Танков оперативен директор покупка 2000 11,00 22 000,00
19.09.2007 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 7 11,20 78,40
21.01.2008 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 250 11,30 2 825,00
19.09.2007 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 81 11,50 931,50
21.01.2008 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 1875 11,00 20 625,00
19.09.2007 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 10 11,40 114,00
21.01.2008 Коста Йорданов изпълнителен директор продажба 177 11,00 1 947,00