Съвременни технологии и инвестиционна сигурност

Бианор Холдинг обединява и ръководи група от високо-технологични компании предлагащи широк набор от специфични ИТ услуги.

Холдингът формира общата концепция за бизнес развитие на групата и на отделните компании в нея с цел постигане на оптимални бизнес резултати и минимизиране на рисковете за инвеститорите.

Инвестиции във високи технологии

Ние създаваме условия за сигурни инвестиции в ИТ бизнес основан на сериозен опит, внимателен подбор и разнообразен клиентски профил.

Подход

Холдингът създава и въвежда цялостната концепция по стратегическото развитие на групата. Това се прави, с оглед на индивидуалната специализация, експертиза и ресурси на всяка дъщерна компания. Целта е разширяване на клиентското портфолио и намаляване на риска от непредвидени пазарни промени.

Портфолио

Дружествата в групата разработват специализирани софтуерни решения за стартиращи бизнеси и утвърдени корпорации в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио е изключително разнообразно, като обхваща компании от технологичната, телекомуникационната, медийна, финансова, отбранителна индустрия и обществения сектор.

Управление

Бианор Холдинг е акционерно дружество, чийто акции се търгуват на БФБ (БФБ: 5BI). Ръководното тяло на холдинга се състои от Съвет на директорите и изпълнителен директор. Всички те, както и управителите на дъщерните компании, са професионалисти с над 20-годишен опит в ИТ бизнеса или финансово-банковото дело.

Дъщерни компании

Бианор Сървисиз

“Бианор Сървисиз” ЕООД е 100% собственост на Бианор Холдинг. Компанията проектира, разработва и внедрява специализирани софтуерни решения по поръчка на клиента. Сред клиентите на компанията се нареждат имена като NATO, Indra, Thales, Rheinmetall, IBM, AT&T, Duracell, A1, Nova Broadcasting Group, US Library of Congress и др.

Bianor Inc

Bianor Inc е втората дъщерна компания в групата на Бианор Холдинг. Компанията е регистрирана в САЩ през 2007 година. Bianor Inc представлява Бианор Сървисиз в Северна Америка, като по този начин значително повишава ефективността в процеси на продажба на услугите на сестринската компания.

Новини

Investor Call Banner

Представяне на Консолидираните финансови резултати на Бианор за 3-то тримесечие на 2022 г.
Прочети статията

Стартира проект за изграждане на безпилотен дрон захранван от слънчеви батерии
Прочети статията

Бианор Сървисиз добавя още два проекта в областта на отбраната по линия на EDF
Прочети статията

Бианор Холдинг

Дружеството обединява група от високо-технологични ИТ компании, които изпълняват софтуерни услуги с голяма добавена стойност за редица технологични лидери по целия свят.