Съвременни технологии и инвестиционна сигурност

Бианор Холдинг обединява и ръководи група от високо-технологични компании предлагащи широк набор от специфични ИТ услуги.

Холдингът формира общата концепция за бизнес развитие на групата и на отделните компании в нея с цел постигане на оптимални бизнес резултати и минимизиране на рисковете за инвеститорите.

Инвестиции във високи технологии

Ние създаваме условия за сигурни инвестиции в ИТ бизнес основан на сериозен опит, внимателен подбор и разнообразен клиентски профил.

Подход

Холдингът създава и въвежда цялостната концепция по стратегическото развитие на групата. Това се прави, с оглед на индивидуалната специализация, експертиза и ресурси на всяка дъщерна компания. Целта е разширяване на клиентското портфолио и намаляване на риска от непредвидени пазарни промени.

Портфолио

Дружествата в групата разработват специализирани софтуерни решения за водещи корпорации и стартиращи бизнеси в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио е разнообразно, като обхваща компании от отбранителната, телекомуникационната, технологичната, медийната, финансовата индустрия, и обществения сектор.

Управление

Бианор Холдинг е акционерно дружество, чийто акции се търгуват на БФБ (БФБ: BNR). Ръководното тяло на холдинга се състои от Съвет на директорите и изпълнителен директор. Всички те, както и управителите на дъщерните компании, са професионалисти с над 20-годишен опит в ИТ бизнеса или финансово-банковото дело.

Дъщерни компании

Бианор Сървисиз

“Бианор Сървисиз” ЕООД е 100% собственост на Бианор Холдинг. Компанията проектира, разработва и внедрява специализирани софтуерни решения по поръчка на клиента. Сред клиентите на компанията се нареждат имена като NATO, Indra, Thales, Rheinmetall, IBM, AT&T, Duracell, A1, Nova Broadcasting Group, US Library of Congress и др.

Bianor Inc

Bianor Inc е втората дъщерна компания в групата на Бианор Холдинг. Компанията е регистрирана в САЩ през 2007 година. Bianor Inc представлява Бианор Сървисиз в Северна Америка, като по този начин значително повишава ефективността в процеси на продажба на услугите на сестринската компания.

Айтидо Технолоджис

„Айтидо Технолоджис” ООД (ITIDO) специализира в разработката на уеб и мобилни софтуерни продукти за своите клиенти и в дигитализацията и автоматизирането на бизнес процеси. Компанията е предпочитан партньор на много успешни продуктови стартъпи, на които помага в целия процес на създаване на продукт.

Дейтабрийд

“Дейтабрийд” ЕООД (Databreathe) се занимава с анализ на данни и изкуствен интелект, като помага на бизнес клиентите си да взимат по-добри и информирани решения. Основни клиенти на Databreathe са големи американски компании от сектора на онлайн търговията.

Новини

Bianor Holding Acquisition - press release banner
“Бианор Холдинг” придобива софтуерните компании ITIDO и Databreathe
Прочети статията
Bianor Holding Financial Reports

Консолидирани финансови резултати за четвърто тримесечие на 2022 г.
Прочети статията

Rumen Radev talks to Spartak Kabakchiev

Бианор печели вниманието на президента по време на „Наградите на БАИТ“
Прочети статията

Бианор Холдинг

Дружеството обединява група от високо-технологични ИТ компании, които изпълняват софтуерни услуги с голяма добавена стойност за редица технологични лидери по целия свят.