Съвременни технологии и инвестиционна сигурност

Бианор Холдинг обединява и ръководи група от високо-технологични компании предлагащи широк набор от специфични ИТ услуги.

Холдингът формира общата концепция за бизнес развитие на групата и на отделните компании в нея с цел постигане на оптимални бизнес резултати и минимизиране на рисковете за инвеститорите.

Инвестиции във високи технологии

Ние създаваме условия за сигурни инвестиции в ИТ бизнес основан на сериозен опит, внимателен подбор и разнообразен клиентски профил.

Подход

Холдингът създава и въвежда цялостната концепция по стратегическото развитие на групата. Това се прави, с оглед на индивидуалната специализация, експертиза и ресурси на всяка дъщерна компания. Целта е разширяване на клиентското портфолио и намаляване на риска от непредвидени пазарни промени.

Портфолио

Дружествата в групата разработват специализирани софтуерни решения за водещи корпорации и стартиращи бизнеси в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио е разнообразно, като обхваща компании от отбранителната, телекомуникационната, технологичната, медийната, финансовата индустрия, и обществения сектор.

Управление

Бианор Холдинг е акционерно дружество, чийто акции се търгуват на БФБ (БФБ: BNR). Ръководното тяло на холдинга се състои от Съвет на директорите и изпълнителен директор. Всички те, както и управителите на дъщерните компании, са професионалисти с над 20-годишен опит в ИТ бизнеса или финансово-банковото дело.

Дъщерни компании

Бианор Сървисиз

“Бианор Сървисиз” ЕООД е 100% собственост на Бианор Холдинг. Компанията проектира, разработва и внедрява специализирани софтуерни решения по поръчка на клиента. Сред клиентите на компанията се нареждат имена като NATO, Indra, Thales, Rheinmetall, IBM, AT&T, Duracell, A1, Nova Broadcasting Group, US Library of Congress и др.

Bianor Inc

Bianor Inc е втората дъщерна компания в групата на Бианор Холдинг. Компанията е регистрирана в САЩ през 2007 година. Bianor Inc представлява Бианор Сървисиз в Северна Америка, като по този начин значително повишава ефективността в процеси на продажба на услугите на сестринската компания.

ГотуАдминс

GotoAdmins специализира в областта на DevOps и дигиталната трансформация. Компанията разработва и управлява персонализирани инфраструктурни решения за стартъпи и малки и средни предприятия. Компанията е активен партньор на световни лидери в областта на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея услуги, като Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и Digital Ocean.

Айтидо Технолоджис

„Айтидо Технолоджис” ООД (ITIDO) специализира в разработката на уеб и мобилни софтуерни продукти за своите клиенти и в дигитализацията и автоматизирането на бизнес процеси. Компанията е предпочитан партньор на много успешни продуктови стартъпи, на които помага в целия процес на създаване на продукт.

Дейтабрийд

“Дейтабрийд” ЕООД (Databreathe) се занимава с анализ на данни и изкуствен интелект, като помага на бизнес клиентите си да взимат по-добри и информирани решения. Основни клиенти на Databreathe са големи американски компании от сектора на онлайн търговията.

Представяне на акциите


БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

BGN 4.9400

Обновено на 2024-05-17 19:00:58

+ 2.07%

Новини

Bianor-Bulbera
BlackPeak Capital се включи в успешното увеличение на капитала на Бианор
Прочети статията
Defense Industry Projects - EDF 2022

Групата на Бианор увеличи приходите си два и половина пъти през Q4 2023 година
Прочети статията

Bianor - GotoAdmins banner

Бианор Холдинг с награда от БФБ за най-голям процентен ръст на инвеститорите
Прочети статията

Бианор Холдинг

Дружеството обединява група от високо-технологични ИТ компании, които изпълняват софтуерни услуги с голяма добавена стойност за редица технологични лидери по целия свят.