BlackPeak Capital се включи в успешното увеличение на капитала на Бианор

 

Бианор привлече общо над 20 млн. лв. през Българска Фондова Борса

 

София, 15.04.2024 г. – BlackPeak Capital инвестира 13,3 млн. лева в “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) при успешното увеличение на капитала на компанията чрез първично публично предлагане на БФБ. Бяха записани общо 5 414 619 акции с емисионна стойност 3,70 лева, с което компанията привлече над 20 млн. лв. Това е второто успешно набиране на капитал от Бианор за по-малко от 12 месеца.

от ляво на дясно – Ангел Стефанов – партньор BlackPeak Capital, Росен Иванов управляващ партньор BlackPeak Capital, Валентина Костова – старши инвестиционен сътрудник BlackPeak Capital, Спартак Кабакчиев – оперативен директор “Бианор Холдинг” АД, Коста Йорданов – изпълнителен директор “Бианор Холдинг” АД

Целта на инвестицията е да подкрепи настоящия бърз темп на органичен растеж на Бианор, и да ускори развитието на компанията чрез сливания и придобивания в региона. Тази стратегия има за цел да надгради портфолиото от услуги и компетенции на Бианор, както и да разшири географското ѝ присъствие, като достигне до повече клиенти от САЩ, Германия, Швейцария, Швеция, Норвегия и ОАЕ.

Инвестицията на BlackPeak Capital, нарежда фонда сред водещите акционери в Бианор, което става петото дружество в портфолиото на BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, управляващ активи от 126 млн. евро.

В увеличението на капитала взеха участие 199 инвеститори, сред които няколко институционални инвеститори – общо 21 юридически лица, две от които чуждестранни дружества и 178 физически лица.

“BlackPeak Capital е сред най-успешните регионални инвестиционни фондове, управляващ над четвърт милиард лева. Техният значим опит с реализиране на големи придобивания ще ни е изключително полезен при следващите стъпки от реализиране на стратегията на Бианор за допълване на органичния ръст и с ръст чрез придобивания,” каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. “От името на екипа на групата на Бианор бих искал да благодаря на BlackPeak Capital и на останалите ни акционери за доверието и подкрепата по пътя към превръщането на Бианор в една от най-големите и успешни софтуерни компании в региона,” допълни Йорданов.

“Много се радваме, че имаме възможността да подкрепим Коста и целия екип на Бианор в амбициозните им планове за развитие. Бианор е компания с доказан опит в растежа чрез придобивания и считаме, че последните тенденции в ИТ индустрията ще дадат предимства на по-големи компании, които имат ресурса да се конкурират на глобално ниво на базата на по-висока добавена стойност,” сподели Росен Иванов, управляващ партньор в BlackPeak Capital. “За първи път инвестираме в компания, чиито акции се търгуват на борсата и се надяваме, че нашата инвестиция ще допринесе не само за развитието на бизнеса, а и на българския капиталов пазар като цяло,” допълни Иванов.

След увеличението, капитализацията на Бианор Холдинг ще надхвърли 50 млн. лева при текущата цена на акциите. Това поставя Бианор сред най-големите ИТ компании, търгувани на Българска фондова борса.

 

 

За BlackPeak Capital

www.blackpeak-capital.com

BlackPeak Capital е създаден през 2014 г. и е насочен към инвестиции в дялов капитал за растеж от 5-15 милиона евро в бързо развиващи се малки и средни предприятия в България, Румъния, Словения, Хърватия и Сърбия. Вторият фонд BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund е фокусиран върху партньорство с предприемачи от региона с амбицията да изграждат компании на световно ниво на базата на постоянни иновации, органичен растеж и придобивания.

BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund е финансиран с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд (EIF) по програмите COSME и JEREMIE, Европейския съюз в рамките на Инструмента за собствен капитал за растеж, създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент, Invest BG, Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Международната финансова корпорация (IFC), румънския пенсионен фонд BCR Pensii и други европейски частни институционални инвеститори.