Бианор Холдинг с награда от Българска Фондова Борса

 

Компанията получи приза за емитент с най-голям процентен ръст на инвеститорите през 2023 година

 

София, 15.01.2024 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) беше отличена като емитент постигнал най-голям процентен ръст на инвеститорите през 2023 година. Изпълнителният директор на компанията, Коста Йорданов, получи грамотата от доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, по време на официалната церемония по връчването на 23-тите годишни награди на Българска фондова борса, проведена на 15-ти януари.

Bianor BSE Award_sm

Тази награда нарежда “Бианор Холдинг” АД сред най-добре представящите се компании на БФБ.

“От името на всички колеги от групата на Бианор благодаря на нашите акционери за гласуваното доверие,” каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. “Следваме политика на регулярна и открита комуникация с инвестиционната общност и се радваме да видим, че това се оценява наред с ускорените ръстове на развитие на групата. Ще продължим да довъвеждаме и прилагаме най-добрите световни практики и да се стремим да превърнем Бианор Холдинг в пример за корпоративно управление на публично дружество,” добави Йорданов.

Изминалата година беше много динамична за Бианор Холдинг. Дружеството придоби четири нови софтуерни компании, успешно реализира увеличение на капитала и осъществи сток-сплит. В допълнение, БФБ премести акциите на Бианор Холдинг за търговия на Основен пазар, сегмент акции Standard. Това беше резултат на новата стратегия на Бианор за допълване на органичния растеж с ръст чрез консолидация на други успешни български софтуерни компании. Акциите на дружеството отбелязват ръст от 27% за 2023 година, а приходите за последния отчетен период, третото тримесечие на 2023-та година, отбелязват годишен ръст от 150%.