Корпоративна стратегия

investor strategy

Бианор Холдинг има за цел да създаде благоприятна среда за развитие на група от ИТ компании, всяка със собствен технологичен фокус и експертиза. Групата предоставя широк спектър от ИТ услуги насочени към различни индустрии и бизнес вертикали. Този похват в най-голяма степен диверсифицира клиентското портфолио и намалява риска при непредвидени флуктуации на пазара.

Едновременно с минимизирането на бизнес рисковете, обединението на компаниите под ръководството на холдинга спомога за лесната комуникация между тях. Това води до кооперативност и бърза обмяна на информация относно проекти и свободни ресурси. От една страна това намалява риска от неефективно използване на човешките ресурси. А от друга, дава възможности за изпълнение на по-комплексни проекти нуждаещи се от разнообразна експертиза, без да се налага наемането на скъп допълнителен ресурс от подизпълнители.

investor strategy

Бианор Холдинг има за цел да създаде благоприятна среда за развитие на група от ИТ компании, всяка със собствен технологичен фокус и експертиза. Групата предоставя широк спектър от ИТ услуги насочени към различни индустрии и бизнес вертикали. Този похват в най-голяма степен диверсифицира клиентското портфолио и намалява риска при непредвидени флуктуации на пазара.

Едновременно с минимизирането на бизнес рисковете, обединението на компаниите под ръководството на холдинга спомога за лесната комуникация между тях. Това води до кооперативност и бърза обмяна на информация относно проекти и свободни ресурси. От една страна това намалява риска от неефективно използване на човешките ресурси. А от друга, дава възможности за изпълнение на по-комплексни проекти нуждаещи се от разнообразна експертиза, без да се налага наемането на скъп допълнителен ресурс от подизпълнители.