Бианор Холдинг придобива българската софтуерна компания GotoAdmins

Бианор Холдинг придобива българската софтуерна компания GotoAdmins

Бианор Холдинг придобива софтуерната компания GotoAdmins Дружеството е сред лидерите в страната в областта на DevOps и дигиталната облачна трансформация София, 19.09.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) подписа окончателно споразумение за придобиване на 100% от...

Българска Фондова Борса премести акциите на Бианор Холдинг от Алтернативен на Основен пазар

Българска Фондова Борса премести акциите на Бианор Холдинг от Алтернативен на Основен пазар

Българска Фондова Борса премести акциите на Бианор Холдинг от Алтернативен на Основен пазар С решение на Съвета на директорите на БФБ акциите на дружеството се допускат до търговия на Основен пазар, сегмент акции Standard   София, 11.09.2023 г. - От днес,...

23% годишен ръст на приходите от продажби през второто тримесечие на 2023 година

23% годишен ръст на приходите от продажби през второто тримесечие на 2023 година

“Бианор Холдинг” АД отбелязва 23% годишен ръст на приходите от продажби през второто тримесечие на 2023 година На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, приходите на групата за същия период скачат до 3,036 млн. лв. спрямо 1,148 млн. лв. в отчета за...

„Бианор Холдинг“ АД прави сток-сплит и разширява Съвета на директорите

„Бианор Холдинг“ АД прави сток-сплит и разширява Съвета на директорите

Бианор Холдинг прави сток-сплит и разширява Съвета на директорите Извънредно общо събрание на Бианор ще гласува за сток-сплит и разширяване на Съвета на директорите като следващи стъпки от стратегията за развитие София, България, 17.08.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД...

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

Допускане до търговия на последваща емисия акции на "Бианор Холдинг" АД София, България, 21.07.2023 г. - Във връзка с Решение на КФН No No 731-Е/13.07.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни...

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия София, България, 13.07.2023 г. - Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение №731-Е от 13.07.2023 г. вписва емисия в размер на 470 697 (четиристотин и седемдесет хиляди шестотин...

Търговския регистър при Агенция по вписванията вписа промени в устава на „Бианор Холдинг“ АД

Търговския регистър при Агенция по вписванията вписа промени в устава на „Бианор Холдинг“ АД

Търговския регистър при Агенция повписванията вписа промени в устава на Бианор София, България, 06.07.2023 г. - На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г., във връзка с извършеното успешно увеличение на капитала на „Бианор Холдинг“ АД чрез първично...

Бианор започва работа по три нови проекта финансирани от Европейския фонд за отбрана

Бианор започва работа по три нови проекта финансирани от Европейския фонд за отбрана

Бианор започва работа по три нови проекта в областта на отбраната Европейският фонд за отбрана одобри три проекта с участието на Бианор Сървисиз София, България, 04.07.2023 г. - Европейският фонд за отбрана (EDF) обяви победителите в проектните предложения от 2022 г....

“Бианор Холдинг” АД привлече 8 млн. лева чрез успешно увеличение на капитала през БФБ

“Бианор Холдинг” АД привлече 8 млн. лева чрез успешно увеличение на капитала през БФБ

“Бианор Холдинг” АД привлече 8 млн. лева чрез успешно увеличение на капитала през БФБ София, България, 28.06.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) обяви, че успешно приключи процедурата по увеличение на капитала. Записани са 470 697 акции с номинал 1 лев и...

“Бианор Холдинг” АД финализира придобиванията на ITIDO и Databreathe

“Бианор Холдинг” АД финализира придобиванията на ITIDO и Databreathe

“Бианор Холдинг” АД финализира придобиванията на ITIDO и Databreathe Общата стойност на сделките възлиза на 7,7 млн. лева София, България, 27.06.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), обяви, че процедурата по прехвърлянето на собствеността на новопридобитите...

Бианор отбелязва 27% ръст на приходите от продажби през първото тримесечие на 2023 г.

Бианор отбелязва 27% ръст на приходите от продажби през първото тримесечие на 2023 г.

“Бианор Холдинг” АД отбелязва 27% ръст на приходите от продажби през първото тримесечие на 2023 година На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, групата реализира приходи за тримесечието от 3 млн. лв.   София, 30.05.2023 г. - “Бианор Холдинг” АД...

Стартира първичното публично предлагане на акции на “Бианор Холдинг” АД

Стартира първичното публично предлагане на акции на “Бианор Холдинг” АД

Стартира първичното публично предлагане на “Бианор Холдинг” АД Дружеството предлага 545 хил. акции с номинал 1 лев и емисонна стойност17 лева   София, 25.05.2023 г. - Процедурата по увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), чрез първично публично...