Бианор регистрира 183% ръст на приходите през Q1 на 2024 година

 

За последното тримесечие, дружеството реализира приходи от 4,2 млн. лева

 

София, 30.05.2024 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) отчита почти троен ръст на консолидираните приходи от клиенти за първото тримесечие на 2024 година до 4,2 млн. лв. спрямо 1,5 млн. лв. за същия период на предходната година.

 

Консолидацията на четирите дружества, които станаха част от групата през 2023 година, и органичният ръст на бизнеса доведоха до значителното увеличение на приходите. През първото тримесечие на тази година, дружеството реализира отрицателен финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации от 210 хил. лв. спрямо минус 47 хил. лв. година по-рано. В същия период има значителни еднократни разходи, свързани с двете обявени по-рано през седмицата M&A транзакции и реализираното по-рано през годината увеличение на капитала.

“Вчера обявихме, че обединяваме сили с Прайм Холдинг и Диджитал Лайтс и преименуваме групата на Wiser Technology”, сподели Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор Холдинг. “В резултат очакваме да запазим изключително бързия ръст на приходите и през втората част на годината, като същевременно започнем работа и по реализиране на някои от най-директните синергии между компаниите”, добави Йорданов.

Бианор Холдинг продължава практиката да представя и коментира резултатите на дружеството и плановете за бъдещо развитие в регулярни срещи с инвеститорите. Датата и часа за следващата Инвеститорска среща ще бъдат обявени допълнително.