Бианор, Прайм и Диджитал Лайтс обединяват сили под името
Wiser Technology

 

Приходите на трите компании за 2023 година са 54 млн. лв.

 

София, 29.05.2024 г. – Бианор Холдинг (БФБ:BNR), Прайм Холдинг и Диджитал Лайтс подписаха окончателни договори, с които “Бианор Холдинг” АД придобива 100% от “Диджитал Лайтс” ООД и 51% от “Прайм Холдинг” АД, с опция да придобие останалите 49%. Компанията представя новия бранд – Wiser Technology, който обединява всички дружества в групата и ги позиционира като водеща европейска компания за разработка на високотехнологични софтуерни решения.

Проформа консолидираните приходи на Бианор, Прайм и Диджитал Лайтс за изминалата година са 54 млн. лв., а обединеният екип надвишава 500 програмисти, учени и консултанти. Това превръща Wiser Technology в една от водещите български софтуерни компании и я нарежда сред най-големите ИТ компании, търгувани на Българска Фондова Борса.

По същество сделките представляват обединение на компаниите от групата на Бианор, Прайм и Диджитал Лайтс. Значителна част от транзакциите ще бъде извършена в акции на Бианор Холдинг, което ще направи основателите и ключовите членове на екипите на Прайм Холдинг и Диджитал Лайтс значими акционери в Wiser Technology.

Дружествата в групата ще продължат да оперират до голяма степен самостоятелно с досегашния си екип и структура. Дейностите свързани с корпоративното развитие и финанси, както и маркетинг и продажби ще бъдат централизирани в холдинговото дружество и ще обслужват всички компании от групата. Изпълнителният директор на Диджитал Лайтс, Димитър Димитров и изпълнителният директор на Прайм Холдинг, Георги Соколов, ще бъдат номинирани за членове на Съвета на директорите на Wiser Technology. Съоснователят и изпълнителен директор на Бианор Холдинг, Коста Йорданов, ще остане изпълнителен директор и член на борда на директорите на Wiser Technology

„Много се радвам, че обединяваме сили с колегите от Прайм Холдинг и Диджитал Лайтс. Общият екип е изключително силен и нямам съмнение в съвместните ни успехи“, каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор Холдинг. „Новата, по-голяма организация ще ни позволи да предоставяме още повече стойност на нашите клиенти и да участваме в по-значими и стратегически за тях проекти. По-динамичната и голяма структура ще предложи и по-разнообразни възможности за професионално развитие на колегите, работещи в групата“, допълни Йорданов.

„Още през 2020-та година осъзнахме, че в нашата индустрия, окрупняването е единствения път към дългосрочно добруване за компании достигнали определен размер”, сподели Георги Соколов, един от двамата изпълнителни директори на Прайм Холдинг. „Оттогава проведохме десетки разговори с потенциални стратегически партньори и инвеститори, и много внимавахме да изберем правилните. Така попаднахме на Бианор и Диджитал Лайтс и възможните синергии бяха очевидни още от първата ни обща среща.“

„През годините сме придобивали компании и сме основали такива в други държави”, добави Димитър Начков, другият изпълнителен директор на Прайм Холдинг. “От опит знаем колко важно е в една компания думата «култура» да не е съществително, а глагол. За късмет, намерихме не един, а двама партньори, споделящи нашите ценности. С колегите от Бианор и Диджитал Лайтс имаме обща, амбициозна визия и, заедно, разполагаме с много повече възможности за нейната реализация“, каза Начков.

„Щастливи сме да се обединим с Бианор Холдинг и Прайм Холдинг в създаването на глобален технологичен лидер. Сливайки екипите си в Wiser Technology, заедно притежаваме опита и експертизата да изграждаме иновативни и мащабни софтуерни решения за клиентите и партньорите ни в множество индустрии“, сподели Димитър Димитров, изпълнителен директор на Диджитал Лайтс. “Технологичният гений на общия екип, включващ над 500 брилянтни софтуерни инженери, ни нарежда сред водещите софтуерни компании в Централна и Източна Европа“, каза Димитров и добави: „Заставаме зад философията и визията на Wiser Technology – Мъдростта да е водещият ни източник на Светлина и Знание.“

Мисията на Wiser Technology е чрез технологиите да помага на глобалните бизнеси да променят света към по-добро. Компанията цели да е мъдрия избор за софтуерен партньор, предоставящ на своите клиенти технологични иновации, индустриално ноу-хау и изключително качество. Фокусът на Wiser Technology е в телекомуникационната, отбранителната, автомобилната и финансовата индустрии. Сред клиентите на групата са Airbus, Leonardo, Indra, UniCredit, ProCredit, EMAAR, Nokia, DirecTV, Bosch, Legrand, AT&T. Wiser Technology партнира активно с технологични лидери като IBM, Amazon, Google, Microsoft, IAV, SAP, McKinsey Digital и E&Y Digital.

Обединението се извършва с помощта на фонда за капиталово финансиране BlackPeak Capital, който заедно с институционалните инвеститори Гаранционен Фонд, Адванс Инвест, Импулс Растеж и други, участваха миналия месец в увеличението на капитала на “Бианор Холдинг” АД чрез първично публично предлагане на акции на Българска Фондова Борса.

В сделките не участват свързани и/или заинтересовани лица. Сделките не попадат в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, тъй като придобиването и управлението на участие в дъщерни дружества е обичайния предмет на дейност на “Бианор Холдинг” АД като холдингово дружество. Придобиването на собствеността върху “Прайм Холдинг” АД и “Диджитал Лайтс” ООД ще бъде извършено след изпълнението на определени предварителни условия, договорени в споразуменията за придобиване, като сбъдването на част от тези условия е извън контрола на страните. По тази причина, публичното разкриване на информация за останалите параметри на сделките към настоящия момент може съществено да навреди на законните интереси на “Бианор Холдинг” АД и да попречи на финализирането на сделките, поради което същите ще бъдат оповестени на по-късен етап. Дружеството е предприело всички мерки, за да гарантира поверителността на тази информация и няма вероятност забавянето на разкриването й да подведе или заблуди инвеститорите.

Консултанти по сделките са PwC, KPMG, E&Y, DGKV, “Karastoyanov, Dobrenova & Associates”, Schoenherr, wdp, AFA, “Shopova, Kolarova & Partners“, Entrea Capital.

Wiser Technology уебсайт – wisertech.com

За Прайм Холдинг (Prime Holding)  www.primeholding.com

“Прайм Холдинг” АД е технологична консултантска компания, която предлага пълен набор от консултантски услуги в областта на разработване на софтуерни приложения. Компанията разполага с капацитета да изпълнява препоръките, които прави към своите клиенти – от идентифициране на бизнес нужди до разработка, внедряване и поддръжка на завършени високотехнологични решения. Клиентите на холдинга се намират на шестте континента и попадат в три основни групи – стартиращи фирми, разрастващи се компании и предприятия от Global Fortune 100. От основаването си преди 11 години, “Прайм Холдинг” разви особено задълбочен опит в предлагане на софтуерни решения в областите на финансовите услуги, управлението на човешките ресурси, технологиите за недвижими имоти, електронно обучение и телеконференции, оркестрация на мрежовата инфраструктура, и информационни технологии. Някои от предлаганите услуги са продуктов дизайн и създаване на прототипи, облачна стратегия и DevOps, дигитална трансформация, цялостно (end-to-end) разработване на продукти, Data Science & Analytics, Salesforce решения, и разработка на мобилни приложения.

За Диджитал Лайтс (Digital Lights) lights.digital

“Диджитал Лайтс” ООД е софтуерна компания, специализирана в създаването на решения за Мобилност, Бизнес Приложения и Космос. Сред водещите в региона за дизайн и разработка на софтуер за автомобилната индустрия, както и „златен“ партньор на SAP, през 2023 Диджитал Лайтс получава признанията „Екип на годината“ и „Най-добър нов бизнес“ от сп. Мениджър, „Impact Star“ от Deloitte Tech Fast 50 Central Europe, Наградата на Баварското представителство и Career Show Awards 2023 (за Co-Working инициатива). Диджитал Лайтс е сред топ 5 в класацията за най-бързо растящи ИТ компании на Економедия (DigitalK 101) за 2022 г. и 2023 г. През 2024 екипът беше награден и с престижната награда за „Иновативна компания на 2024“, както и второ място за „ИКТ Компания на 2024“ от Форбс.