Последни изминали Събития

Представяне на Консолидиран финансов отчет за Q1 2024

Corporate website

Видеоконферентна среща-представяне на новия бранд и новоприсъединилите се компании в групата, и обзор на консолидираните финансови резултати на дружеството за първото тримесечие на 2024 година.