Начален срок за търговия с права

Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 и 4 ЗППЦК и Начален срок за търговия с права, съгласно правилника на БФБ.

Редовно Общо Събрание на Акционерите

Офис на дружеството бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2,, София, Bulgaria

Съветът на директорите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2023 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.

Представяне на Консолидиран финансов отчет за Q2

Corporate Web Site

Видео-конференция с акционерите, инвеститорите и обществеността, на която ръководството на "Бианор Холдинг" АД представя на живо финансовите резултати и очакванията за развитие на бизнеса и отговаря на въпроси на аудиторията. Участват: Коста Йорданов, съосновател и изпълнителен директор на Бианор Спартак Кабакчиев, оперативен директор "Бианор Холдинг" АД Любомир Янков, директор за връзки с инвеститорите "Бианор Холдинг" […]