Представяне на Консолидиран финансов отчет за Q2

Corporate Web Site

Видео-конференция с акционерите, инвеститорите и обществеността, на която ръководството на "Бианор Холдинг" АД представя на живо финансовите резултати и очакванията за развитие на бизнеса и отговаря на въпроси на аудиторията. Участват: Коста Йорданов, съосновател и изпълнителен директор на Бианор Спартак Кабакчиев, оперативен директор "Бианор Холдинг" АД Любомир Янков, директор за връзки с инвеститорите "Бианор Холдинг" […]

Представяне на Консолидиран финансов отчет за Q3

Видео-конференция с акционерите, инвеститорите и обществеността, на която ръководството на "Бианор Холдинг" АД представя на живо финансовите резултати и очакванията за развитие на бизнеса и отговаря на въпроси на аудиторията. Участват: Коста Йорданов, съосновател и изпълнителен директор на Бианор Любомир Янков, директор за връзки с инвеститорите "Бианор Холдинг" АД Please click the link below to […]

Представяне на Консолидиран финансов отчет за Q1 2024

Corporate website

Видеоконферентна среща-представяне на новия бранд и новоприсъединилите се компании в групата, и обзор на консолидираните финансови резултати на дружеството за първото тримесечие на 2024 година.