Бианор Сървисиз се присъединява към HAPS Alliance

 

Организацията, в която членуват компании като Airbus, Nokia, SoftBank и T-Mobile има за цел да създаде условия за ефективното използване на стратосферата за предоставяне на достъпна глобална цифрова свързаност

 

София, 10.01.2024 г.“Бианор Сървисиз” ЕООД, дъщерна компания на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) и водещ разработчик на софтуер за пренос на данни и стрийминг на видео в реално време е приета за член на HAPS (High Altitude Platform Station) Alliance. Това е асоциация с нестопанска цел, посветена на изграждането на екосистема от станции на голяма надморска височина, които осигуряват цифрова свързаност на всички и навсякъде.

Bianor HAPS Alliance Membership Banner

 

Като член на HAPS Alliance, Бианор Сървисиз ще си сътрудничи с водещи в света телекомуникационни, технологични, авиационни и аерокосмически компании, като Aerostar, Airbus, Intelsat, Capgemini, Nokia, Ericsson, SoftBank, T-Mobile и NTT Docomo. Тяхната цел е да се създаде нормативна рамка, която да ускори изграждането на работеща HAPS екосистема. Експертният опит на Бианор Сървисиз в стрийминга на данни в реално време за отбранителната, телекомуникационната и медийната индустрия ще донесе ценна перспектива към общността на HAPS.

„Радваме се да бъдем в компанията на такива световни лидери, както и на възможността да споделим нашия опит на такова високо ниво,” каза Иван Димитров, управител на Бианор Сървисиз. “Някои от проектите, по които работим и сме работили като NATO Alliance Ground Surveillance (NATO AGS) и Long Endurance Solar UAV (LESU), изградиха в Бианор изключително задълбочено познаване на материята, което вярвам ще можем да приложим в нашата бъдеща съвместна работа с партньорите ни в HAPS Alliance,” допълни Димитров.

Членовете на HAPS Alliance си сътрудничат с други организации, за да формират регулаторните рамки и да представят предимствата на HAPS в стратосферата. Работните групи на HAPS Alliance обединяват технологични лидери, които създават продуктови спецификации и насърчават стандартизацията по следните начини:

  • Телеком: Работи за глобална хармонизация на HAPS спектъра на международно (International Telecommunication Union) и национално ниво; влияе на възникващите търговски стандарти, включително 3GPP (3rd Generation Partnership Project) наземни мрежи.
  • Авиация: Насърчава управлявано от индустрията кооперативно разделяне в горното въздушно пространство, включително съвместно тестване, симулации и пилотни програми.
  • Комерсиализация: Представя индустриалните ползи пред потенциални клиенти и изгражда кооперативна HAPS екосистема.
  • Оперативна съвместимост: Разработва продуктови спецификации и насърчава стандартизацията на оперативно съвместими HAPS мрежови елементи.

Относно HAPS Alliance 

HAPS Alliance е асоциация на индустриални лидери на High Altitude Platform Station (HAPS), която включва телекомуникационни, технологични, авиационни и космически компании, както и обществени и образователни институции. Те са обединени от визията за справяне с различни социални проблеми и създаване на нова стойност чрез използването на летателни апарати на голяма надморска височина в стратосферата. Алиансът работи за ускоряване на разработването и търговското приемане на технологията HAPS чрез насърчаване и изграждане на стандарти за цялата индустрия, насоки за оперативна съвместимост и регулаторни политики както в телекомуникационната, така и в авиационната индустрия.

За Бианор Сървисиз

Бианор Сървисиз е водеща компания за разработка на софтуер, специализирана в обработката на данни и стрийминг, излъчване в реално време, криптиране и анализи на данни за цивилния и отбранителния сектор. Компанията си сътрудничи и предоставя софтуерни решения на много лидери в телекомуникациите, медиите и отбранителната индустрия, включително AT&T, Indra, IBM и Leonardo, и участва в множество високотехнологични проекти за отбрана.