Бианор Холдинг влиза в индекса на 40-те най-ликвидни компании на БФБ

 

София, 12.03.2024 г. – С решение на Съвета на директорите на Българска фондова борса от 07.03.2024 г. “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) става част от BGBX40 – индексът на 40-те най-ликвидни компании на БФБ.

В началото на тази година Бианор Холдинг получи приза на БФБ за емитент с най-голям процентен ръст на инвеститорите през 2023 година, след като през септември миналата година, акциите бяха преместени от алтернативен на Основен пазар.

“Радваме се да видим, че пазарът оценява усилията ни да развиваме бизнеса и това се отразява и на ликвидността на акциите,” казва Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. “Планираме в най-скоро време да започнем работа и с маркетмейкър, което се надяваме да доведе до допълнителен положителен резултат по отношение на ликвидността,” допълни Йорданов.

В края на месец февруари т.г. Бианор Холдинг обяви консолидираните финансови резултати на групата за четвъртото тримесечие на 2023 година. Компанията регистрира два и половина пъти увеличение на приходите в сравнение със същия период на предходната година.

По-рано този месец Бианор Холдинг публикува одобрения от КФН Проспект за първично публично предлагане и графика на процедурата по увеличение на капитала от 6 875 514 лева до 12 358 327 лева, чрез издаване на 5 482 813 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.70 лева всяка една.