Промяна в точки за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 09.02.2023 г.

София, България, 03.02.2023 г. – Информираме Ви, че съобразно указания от Комисията за финансов надзор в качеството и на надзорен орган, Извънредното общо събрание на акционерите на Бианор Холдинг АД, насрочено за 09.02.2023г. няма да подлага на гласуване точка 3 в частта относно приемане на изменение в чл. 15а от устава на дружеството и т. 4 в частта относно приемане на конкретно решение за овластяване на Съвета на директорите на публичното дружество да приема решения за увеличаване на капитала, в което да вземат участие единствено служители на публичното дружество.

С изключение на горното, общото събрание ще се проведе съгласно предложения дневен ред, представен в поканата за свикване на Извънредно общо събрание, публикувана на 4 януари 2023г. и достъпна на интернет страницата на Бианор Холдинг АД – Общо събрание.

Уведомление КФН >>>