Стартира проект за създаването на революционен безпилотен летателен апарат, захранван със слънчева енергия

Франция/България, 23.02.2022 г. – В началото на тази година френско-български консорциум стартира проект за разработване на първия по рода си безпилотен летателен апарат (БЛА) с дълъг пробег, захранван със слънчева енергия.

Проектът за соларен безпилотен летателен апарат с дълъг пробег (Long Endurance Solar UAV – LESU) се ръководи от френската компания SYLPHAERO. Тя е известна със създаването на иновативни електрически двигатели за авиацията. Другите членове на консорциума са българската компания Секвоя Иновации, разработваща решения за изображения и мултисензорни полезни товари за безпилотни летателни апарати, дронове и спътници, и базираната в София компания Бианор Сървисиз, разработчик на специализиран софтуер и експерт в областта на решенията за стрийминг на данни.

LESU е сред 12-те победители от общо 45 кандидати, които получават финансиране от проекта UFO. Проектът подпомага европейските малки и средни предприятия (МСП) в разработването на иновативни продукти и услуги чрез интегриране на нови технологични решения и ноу-хау, осигурени от комбинацията от иновативни малки летящи обекти (SFO) (дронове, високопланински платформи, малки спътници), нано и цифрови технологии, ключови технологии, решения за анализ и обработка на данни. UFO се финансира от програма „Хоризонт 2020“: Програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

LESU има за цел да разработи безпилотен летателен апарат с дълъг пробег, който се зарежда чрез слънчеви панели. Целта е, след като се издигне във въздуха, БЛА да остане там за дълъг период от време. Той може да лети над ограничени зони или да покрива по-големи периметри, като остане над или под облаците. Крайната цел на LESU е да извършва гражданско наблюдение на обширни отдалечени и недостъпни територии. Държавните органи и частните компании могат да използват работата на LESU за предотвратяване на горски пожари, контрол на нивото на водата в язовирите, за нуждите на земеделието и научни изследвания. Освен това безпилотният летателен апарат ще може да пренася и доставя малки пакети.

SYLPHAERO е компанията, която разработва летателния апарат. Според френските разработчици LESU има някои съществени предимства в сравнение с подобни БЛА. Дронът има малък размах на крилата – само седем метра, докато другите модели варират от 22 до 35 метра. Малкият размах на крилата значително улеснява наземната логистика и изискванията към съоръженията. По-здравият корпус и по-ниските производствени разходи правят LESU много конкурентноспособен.  Но това, което го откроява, е голямата му издръжливост при дълги полети. Според разработчиците, ако метеорологичните условия го позволяват, LESU може да лети в продължение на месеци, без да се приземява.

LESU ще носи електрооптичен полезен товар, включващ термо и мултиспектрални камери за събиране на данни от голяма височина. Секвоя Иновации е компанията в консорциума, която отговаря за разработването на оптичния полезен товар. Същата създава и бордовия компютър (БК) за обработка на изображенията, автономната навигация и приложения, базирани на технология използваща изкуствен интелект (edgeAI applications). Видеосензорите работят съвместно с два други бордови модула – бордови контролер за метаданни (GPS, жироскоп и допълнителни метаданни) и бордови контролер за комуникации, който установява връзката със земята.

Бианор отговаря за идграждането на комуникационния поток между бордовия компютър на летателния апарат и наземната станция. Компанията ще разработи комуникационния софтуер за БК и наземната контролна станция. В бъдеще се предвижда и интеграция със сателитни комуникации.

Комуникациите са разделени на два отделни потока.

Първият е двупосочен поток, свързан с управлението на оптичните сензори. Командите се получават от бордовия комуникационен интерфейс на БЛА и се предават на софтуерния модул на канала за управление. Те се декодират и предават на съответния модул за сензорно управление за по-нататъшно преобразуване на формата и подаване към сензора.

Вторият поток се отнася до прехвърлянето на видеоданни от оптичното оборудване към наземната станция. Видеопотокът от полезна информация се предава на избрания енкодер и след обработка се подава към програмата за управление на пакети (composer) за полезен товар в низходящо направление (downstream). Програмата за управление на пакети (или конструкторът на потоци) пакетира потоците и съответните метаданни, получени в реално време и форматирани чрез интерфейса за метаданни.

Бианор отговаря и за разработването на специфичен за LESU софтуер за наземната станция. Още през този първи етап на проекта компанията ще създаде прототип на ниво доказателство за концепцията, за да даде възможност за извършване на функционални тестове.

Проектът LESU стартира в първите дни на 2022 г. и е планиран да продължи 11 месеца. В края на периода консорциумът ще представи напълно функционален соларен безпилотен летателен апарат с дълъг пробег, способен да изпълнява описаните по-горе дейности.

 За UFO www.ufoproject.eu

UFO (Нововъзникващи индустрии – нови вериги за създаване на стойност, стимулирани от малки летящи обекти) има за цел да подкрепи европейските МСП в разработването на иновативни продукти и услуги, интегриращи нови вградени ключови технологични решения (цифрови технологии, микроелектроника, нанотехнологии, сензори и решения за експлоатация) в малките летящи обекти: Безпилотни летателни апарати, системи с високо разположени платформи и малки спътници, които отговарят на предизвикателствата на шест нововъзникващи индустрии: „Син растеж“, „Цифрово творчество и игри“, „Технологии за мобилност“, „Климат и околна среда“, „Финанси“ и „Застраховане“.

Европейският проект UFO е получил 4,3 милиона евро от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, от които 3,6 милиона евро са предназначени за подпомагане на МСП чрез пряка финансова подкрепа и услуги, предоставяни от партньорите на UFO. Проектът е представен в 5 различни държави (България, Франция, Гърция, Румъния и Обединеното кралство) и има за цел да финансира повече от 75 МСП, които предоставят иновативни решения в целевите нововъзникващи индустрии.

За SYLPHAERO www.sylphaero.com

SYLPHAERO е френски стартъп, базиран в Мериняк (Франция), който работи основно в областта на космическата индустрия. Компанията работи по два амбициозни проекта: 100% електрически реактивни двигатели и соларни безпилотни летателни апарати с дълъг пробег; като също така предлага инженерни услуги в областта на аерокосмическата индустрия, индустриалното инженерство и числените симулации.

SYLPHAERO притежава значителен експертиза в областта на аерокосмическата индустрия (разработване на безпилотни летателни апарати, аеродинамика, задвижване), индустриалното инженерство (производствени процеси, икономично производство, методика „Шест сигма“ и заводска оптимизация), плазмена физика (студена и високотемпературна плазма) и числените симулации (динамика на изчислителната течност (CFD), електромагнетика, анализ на крайни елементи (FEA)).

За Секвоя Иновации sequoia-innovations.space

Секвоя Иновации е български разработчик на визуални системи и решения за контрол на движението. Компанията създава иновативни продукти с военно и цивилно приложение повече от 15 години. Секвоя Иновации има широко портфолио в областта на управлението на движението, серво мотори и задвижвания, CANopen комуникации, VIS+NIR и LWIR термовизия, обединяване на данни от различни сензори (sensor fusion).

Компанията разработва нови продукти с фокус върху дребно-мащабното серийно производство. В резултат на това нейните клиенти могат да се възползват от оптимизирани производителност и разходи, висока надеждност и бърза пазарна реализация.

За Бианор

Бианор е една от най-старите компании за разработка на софтуер в България, създадена през 1998 г. Компанията е развила задълбочена специализация в разработването на персонализирани софтуерни решения в областта на обработката на видео и изображения, видео стрийминг, излъчване в реално време, криптиране/декриптиране на видео сигнал, анализи, препоръки и трансфер на данни.

Бианор е сред малкото компании в България, които разработват специализирани софтуерни решения за отбранителната индустрия. Тя изпълнява комплексни проекти за силите на НАТО и ЕС в сътрудничество с водещи контрактори от отбранителната индустрия.

Освен това, Бианор има значителен опит в областта на тестването и осигуряването на качеството. Компанията е работила по множество проекти за изпитване на високотехнологични софтуерни и хардуерни решения. Бианор  предоставя услуги на фирми от различни мащаби и индустрии, изграждайки делегирани екипи за разработване на софтуер.