Бианор Холдинг АД публикува консолидирани финансови резултати за четвърто тримесечие на 2022 г.

 

Bianor Holding Financial Reports

София, България, 01.03.2022 г. – Бианор Холдинг реализира консолидирани приходи в размер на 5.1 млн. лв. през 2022 г., което представлява годишен ръст от 19.4%. Отчетохме EBITDA в размер на 195 хил. лв. в сравнение с отрицателен резултат от 23 хил. лв. през 2021 г. Нетната печалба възлиза на 277 хил. лв., спрямо 8.2 млн. лв година по-рано, когато беше продадено дяловото ни участие във Flipps Media Inc.

Ръстът на приходите през четвъртото тримесечие на 2022 г. се забавя до 2.8% на годишна база и 1.2% спрямо третото тримесечие на 2022 г., до 1.4 млн. лв. EBITDA се свива до 15 хил. лв, от 202 хил. лв. година по-рано, поради ръст в разходите за персонал. Нетният резултат за периода е загуба в размер на 87 хил. лв, спрямо загуба от 3 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2021г., отчетена предимно в резултат на корекции на одитора, свързани с отчитането на печалбата от продажбата на Flipps Media Inc.

Резултатите можете да прегледате тук >>>