“Бианор Холдинг” АД отбелязва 23% годишен ръст на приходите от продажби през второто тримесечие на 2023 година

На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, приходите на групата за същия период скачат до 3,036 млн. лв. спрямо 1,148 млн. лв. в отчета за второто тримесечие на 2022 година

 

Bianor Holding Financial Reports

София, 29.08.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) обяви 23% увеличение на консолидираните приходи от продажби за второто тримесечие на 2023 година в сравнение със същия период на изминалата. С това компанията продължава да поддържа дългосрочен средногодишен органичен ръст от над 20%, който запазва през последните 5 години.

С оглед реализиране стратегията на групата за допълнително ускоряване ръста на бизнеса, в края на месец юни компанията финализира сделки по придобиване на българските ИТ компании ITIDO и Databreathe, чиито резултати ще започне да консолидира от третото тримесечие на годината. На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, приходите от продажби на групата за второто тримесечие достигат 3,036 млн. лв., а печалбата за тримесечието е 102 хил. лв. Без тях, Бианор реализира загуба от 162 хил. лв. спрямо печалба от 109 хил. лв. година по-рано.

“Най-голямото ни дъщерно дружество, Бианор Сървисиз, продължава да поддържа стабилен ръст на приходите, като все по-голям дял заемат проекти в областта на отбраната. Миналия месец обявихме и старта на три нови проекта финансирани от Европейския фонд за отбрана,” казва Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор. “Ефектът от придобиването на ITIDO и Databreathe върху финансовите резултати на групата е силно положителен и ще бъде изцяло реализиран от втората половина на годината, когато ще започнем да консолидираме техните резултати. През тази година имаме значителни еднократни разходи във връзка със самите транзакции и интеграцията на новопридобитите компании, но очакваме до края годината маржът на печалба да се възстанови,” допълва Йорданов.

Освен двете придобивания, в края на юни тази година “Бианор Холдинг” АД осъществи успешно увеличение на капитала чрез първично публично предлагане, а неотдавна обяви намерения за провеждане на сток-сплит и ново увеличение на капитала със собствени средства. Дружеството продължава да работи по реализирането на плановете за придобиване на други софтуерни компании.

Мениджмънтът на Бианор се стреми да прилага най-добрите практики по отношение на корпоративното управление, комуникацията и връзките с инвеститорите. В тази връзка, дружеството продължава практиката на по-детайлно представяне на консолидираните финансови резултати под формата на уебкаст. Резултатите за второто тримесечие ще бъдат дискутирани на живо от 10.30 часа на 19 септември 2023 г. като ще бъде осигурена и възможност да бъдат задавани въпроси към ръководството на Бианор. От тук можете да добавите срещата в календарите си.

Резултатите можете да прегледате тук >>>