“Бианор Холдинг” АД привлече 8 млн. лева чрез успешно увеличение на капитала през БФБ

София, България, 28.06.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) обяви, че успешно приключи процедурата по увеличение на капитала. Записани са 470 697 акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 17 лева, с което дружеството привлече инвестиции от 8 001 849 лева.

В процедурата по увеличение на капитала участваха общо 37 инвеститора, включително три институционални фонда.

“Проведеното увеличение на капитала е във връзка с реализиране на стратегията ни за допълване на органичния растеж на групата с растеж и чрез придобивания. То е и стъпка от програмата ни за диверсифициране на акционерната база на дружеството и увеличаване на неговата разпознаваемост сред инвестиционната общност,” каза Коста Йорданов, съосновател и изпълнителен директор на Бианор. “Благодарим на всички досегашни и нови инвеститори, които ни се довериха! Ще продължим да полагаме целенасочени усилия да развием групата на Бианор и да оправдаем тяхното доверие,” допълни Йорданов.

По-рано тази седмица Бианор обяви сключването на окончателни договори за придобиване на 100% от капитала на дружествата „Дейтабрийд“ ЕООД и „Айтидо Технолоджис“ ООД и предприе необходимите действия за вписване в Търговския регистър на прехвърлянето на дружествените дялове.

През първото тримесечие на 2023 година “Бианор Холдинг” АД реализира 27% ръст на приходите на продажби на годишна база до близо 1,5 млн. лева. На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, групата реализира приходи за тримесечието от 3 млн. лв.

Уведомление КФН >>>