“Бианор Холдинг” АД финализира придобиванията на ITIDO и Databreathe

Общата стойност на сделките възлиза на 7,7 млн. лева

София, България, 27.06.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), обяви, че процедурата по прехвърлянето на собствеността на новопридобитите компании ITIDO и Databreathe е приключила, с което двете дружества официално стават 100% собственост на Бианор.

Стойността на сделката е 7 673 616 лева, а с придобиванията проформа консолидираните приходи на трите дружества за 2022 година достигат 11,4 млн. лв., отбелязвайки 37% ръст спрямо година по-рано.

Bianor Holding Acquisition - press release banner

“Доволни сме, че успяхме да изградим много професионален екип и работещ модел за последващи придобивания. Този опит ни дава увереност да продължим още по-фокусирано с разширяването на бизнеса през тази и следващата година,” казва Спартак Кабакчиев, оперативен директор на Бианор. “В момента работим активно по интеграцията на новите дружества, синхронизиране на дейностите и осъществяване на синергия, която да повиши ефективността на бизнес процесите в групата,” добави Кабакчиев.

Част от краткосрочната стратегия на Бианор е да продължи процеса на консолидация на други български софтуерни компании. Очакванията са в рамките на тази година да бъде реализирано поне още едно придобиване. Дружеството насочва търсенето си към специализирани технологични компании със стабилен мениджмънт, сходна култура и стремеж към професионализъм, което да допринесе за целта Бианор да се нареди сред водещите по капитализация ИТ компании в България.

Придобиването беше съфинансирано от ОББ, а консултанти по сделката бяха: Адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков,” София Интернешънъл Секюритиз, Адвокатска фирма “Цветкова и партньори” и одиторите от АФА.

Уведомление КФН >>>