Бианор започва работа по три нови проекта в областта на отбраната

Европейският фонд за отбрана одобри три проекта с участието на Бианор Сървисиз

София, България, 04.07.2023 г. – Европейският фонд за отбрана (EDF) обяви победителите в проектните предложения от 2022 г. “Бианор Сървисиз” ЕООД, 100% собственост на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), участва в три от спечелилите проектни консорциума.

Новите многогодишни проекти, планирани да стартират по-късно през 2023 г., са REACTII, EC2 и FACT.

Defense Industry Projects - EDF 2022

Responsive Electronic Attack for Cooperation Tasks II (REACTII) се координира от един от лидерите в отбранителна индустрия, испанската Indra. Проектът има за цел да насърчи усилията на отбранителния сектор на ЕС за запълване на съществуващите пропуски в способностите на Съюза за въздушна електронна атака (Airborne Electronic Attack). REACT II ще продължи и доразвие постигнатото от REACT I (финансиран по Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, EDIDP, 2019). Крайната цел на системата е да подобри надеждността и сигурността на операциите. Работата на Бианор е фокусирана върху софтуерната архитектура и интерфейси на решението.

European Command and Control System (EC2) е проект координиран от Indra с участието на водещата в областта на аеронавтиката, отбраната и сигурността, италианска компания Leonardo. Проектът създава единна точка за достъп за командване и контрол, което допринася за оперативните способности. EC2 ще продължи проекта EDIDP за командване и контрол, ESC2. Новият проект ще бъде важен инструмент за операциите и мисиите в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (Common Security and Defence Policy), предоставяйки на ЕС общо решение за командване и контрол на различни дейности. Системата ще централизира целия оперативен капацитет в една точка за достъп. Проектът ще обхваща проучване, проектиране, прототипиране на системата и процедури по тестване. Той ще осигури оперативна съвместимост между всички правителствени агенции. Отговорностите на Бианор включват изграждане на оперативна съвместимост с външните системи.

Federated Advanced Cyber-physical Test range (FACT) се ръководи от норвежката Kongsberg Defense & Aerospace AS в партньорство с Leonardo и Rheinmetall. FACT ще създаде стандартен инструментариум за кибер-физическо тестване с обща архитектура и среда. Проектът ще предостави на ниво ЕС нови способности за кибер-физическо тестване и проверка на оборудването, базирано на два уникални актива: усъвършенствана способност за кибер-физическо тестване и общоевропейски обединен подход. Проектът ще осигури фокус върху киберсигурността, подобрявайки производителността и продуктивността и намалявайки риска и разходите в сравнение с други самостоятелните среди за проверка на киберсигурност. Бианор се ангажира с разработката и внедряването на софтуерното решение за обработка на данни.

Бианор Сървисиз е специализиран доставчик на софтуерни решения за телекомуникационната и отбранителната промишленост. От 2014 г. насам, компанията работи с много от лидерите в индустрията по различни проекти на НАТО и EDF. В допълнение към трите новоотличени консорциума, в момента Бианор Сървисиз активно разработва решения по няколко проекта от предишни покани за предложения на EDF, между които FaRADAI и EU-GUARDIAN, използващи технологии от сферата на изкуствения интелект.

За Европейския фонд за отбрана
Като допълва и разширява усилията на държавите членки, EDF насърчава сътрудничеството между компании и изследователски участници от всякакъв размер и географски произход в Съюза за изследване и разработване на най-съвременни и оперативно съвместими отбранителни технологии и оборудване. Фондът подкрепя конкурентни и съвместни проекти по време на целия цикъл на научноизследователска и развойна дейност за по-значително въздействие върху европейския отбранителен капацитет и индустриалния пейзаж.

За Бианор Сървисиз
Бианор Сървисиз е водеща компания за разработка на софтуер, специализирана в обработката на видео и изображения, стрийминг на видео и данни, излъчване в реално време, криптиране, анализи и трансфер на данни за гражданския и отбранителния сектор. Компанията работи успешно с много от лидерите в телекомуникационната, медийната и отбранителната индустрия, включително AT&T, Indra, IBM и Leonardo, и участва в много отбранителни проекти на НАТО и EDF.