Бианор Холдинг АД публикува консолидирани финансови резултати за трето тримесечие на 2022 г.

Bianor Holding Financial Reports

София, България, 29.11.2022 г. – Бианор Холдинг реализира консолидирани приходи в размер на 3.7  млн. лв. за първите девет месеца на 2022 г., с което постигнахме годишен ръст от 27.1%. Отчетохме EBITDA в размер на 180 хил. лв. в сравнение с отрицателен резултат от 225 хил. лв. през първите девет месеца на 2021 г. Нетната печалба възлиза на 364  хил. лв., спрямо 11.3 млн. лв година по-рано, когато продадохме дяловото си участие във Flipps Media Inc.

Приходите за третото тримесечие на 2022 г. нарастват с 16% на годишна база и 21% спрямо второто тримесечие на 2022 г., до 1.39 млн. лв. EBITDA отбеляза 66.9% годишен ръст до 197 хил.лв., докато нетната печалба достигна 255 хил. лв, спрямо 11.7 млн.лв. отчетени през третото тримесечие на 2021г.

Резултатите можете да прегледате тук >>>