Бианор Холдинг АД публикува консолидирани финансови резултати за четвърто тримесечие на 2022 г.

Консолидираните приходи от продажби на групата нарастват до 5.1 млн. лв

 

Bianor Holding Financial Reports

София, 04.05.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), обяви 20.3% ръст на консолидираните приходи от продажби за 2022 година. Консолидираните приходи от продажби на дружеството достигат 5.1 млн.лв.

По рано тази година дружеството обяви придобиването на две софтуерни компании – ITIDO (АйТиДо) и Databreathe (Дейтабрийт), с което заяви новата си амбициозна стратегия за развитие на групата. Очакванията са, след присъединяването на двете нови компании, “Бианор Холдинг” АД да удвои приходите си, както и значително да увеличи печалбата си на акция.

“Резултатите, които обявихме са в следствие на целенасочената ни политика за подобряване на процесите в дъщерната “Бианор Сървисиз,” казва Спартак Кабакчиев, оперативен директор на “Бианор Холдинг” АД. “С присъединяването на ITIDO и Databreathe, пред нас се откриват значителни възможности за синергия между бизнесите, което очакваме да доведе до стабилни положителни резултати в средносрочен план,” допълва Кабакчиев.

Като част от обявената стратегия за допълване на органичния растеж с консолидация на други български софтуерни компании, Бианор е в процес на подготовка за увеличение на капитала. Целта е, чрез предлагането на нови акции, дружеството да набере до 9 млн. лв., с които да осъществи допълнителни придобивания. Фокусът е насочен към специализирани технологични компании със стабилен мениджмънт, сходна култура и стремеж към професионализъм. Екипът на Бианор има амбицията да нареди дружеството сред водещите по капитализация ИТ компании в България.

Резултатите можете да прегледате тук >>>