Експертизата на Бианор Сървисиз играе решаваща роля в иновативен проект на EDIDP за повишаване на безопасността на военните водолази

СОФИЯ, България, 28 септември 2021 г. – Българският разработчик на софтуер и контрактор в областта на отбранителната индустрия Бианор Сървисиз, стана част от иновативен проект, финансиран от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP).

Повишаване на безопасността на военните водолази

Цялостното начинание има за цел да повиши безопасността на военните водолази. Проектът „Усъвършенствани отбранителни водолазни решения за откриване, идентифициране на противодействие и защита от подводни заплахи“ е адресиран от предложението за „Информационна система за осигуряване на подводни интервенции (CUIIS). Европейската комисия отпуска 5,7 млн. евро на консорциума, ръководен от Българския институт по отбрана.

Насърчаване на иновационния капацитет в ЕС

Консорциумът включва 18 малки и средни предприятия (МСП) и институции от България, Дания, Финландия, Франция, Италия, Полша и Румъния. Финансиран от EDIDP и управляван от ЕК, проектът е част от общата стратегия на ЕС за насърчаване на конкурентоспособността, ефективността и иновационния капацитет в рамките на Съюза чрез улесняване на сътрудничеството между участниците в отбранителната промишленост.

Иновативни подводни технологии

CUIIS се фокусира върху подводните технологии за физическа поддръжка и възстановяване на водолази чрез изграждане на система за командване, контрол, комуникации и информация (C4I) за управление на водни обекти, подводен мониторинг, ситуационна осведоменост, позициониране, навигация и екипно управление с екипаж и без екипаж.

Отговорността на Бианор в посочения проект обхваща проектирането на системата CUIIS. Софтуерният разработчик ще участва и в други дейности, като например създаване на прототипи на елементи на CUIIS. Сред партньорите в международния консорциум са иноватори в областта на водолазните технологии като Drass (Италия), Multi Safety Support System (Франция), Real Time Systems (Франция), TECHPLUS (Франция) и UWIS (Финландия).

История на начинанията в отбранителната индустрия

Участието на Бианор в проекта не е изненада. Компанията вече има успешна история с няколко други начинания в областта на отбраната. Партньорството със световни лидери в отбранителната индустрия като Northrop Grumman и Leonardo в програмата на НАТО за съюзно земно наблюдение (Alliance Ground Surveillance (AGS) отвори вратата за други мащабни многонационални отбранителни проекти. По-рано тази година EDIDP одобри проекта за „Европейска система за стратегическо командване и контрол (ESC2) „, в който Бианор е член на консорциума, ръководен от испанския технологичен лидер Indra.

Бианор е сред много малкото български ИТ компании, които работят по проекти в областта на отбранителната индустрия. В тазгодишните договори по EDIDP TechnoLogica и Бианор са единствените български компании за разработка на софтуер. Придобитият технически опит и специфичните умения за управление на отбранителни проекти превръщат Бианор в надежден партньор от страна на световните лидери в индустрията.