Контакти

Главен Офис

бул. „Александър Малинов" № 51
1712 София,
тел. 02 / 460-4200
тел. 0889-255-075

Директор за връзки с инвеститорите

Тереза Владимирова Трифонова
тел. 0887-665-199
tereza.trifonova@bianor.com