Контакти

Главен Офис

бул. „Александър Малинов" № 51
1712 София,
тел. 02 / 460-4200

Директор за връзки с инвеститорите

Павлина Стоева
тел. 02 / 460-4200
pavlina.stoeva@bianor.com