Промяна в точки за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите

Промяна в точки за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите

Промяна в точки за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 09.02.2023 г.

София, България, 03.02.2023 г. – Информираме Ви, че съобразно указания от Комисията за финансов надзор в качеството и на надзорен орган, Извънредното общо събрание на акционерите на Бианор Холдинг АД, насрочено за 09.02.2023г. няма да подлага на гласуване точка 3 в частта относно приемане на изменение в чл. 15а от устава на дружеството и т. 4 в частта относно приемане на конкретно решение за овластяване на Съвета на директорите на публичното дружество да приема решения за увеличаване на капитала, в което да вземат участие единствено служители на публичното дружество.

С изключение на горното, общото събрание ще се проведе съгласно предложения дневен ред, представен в поканата за свикване на Извънредно общо събрание, публикувана на 4 януари 2023г. и достъпна на интернет страницата на Бианор Холдинг АД – Общо събрание.

Уведомление КФН >>>

Представяне на консолидираните финансови резултати на Бианор  за 3-то тримесечие на 2022 г.

Представяне на консолидираните финансови резултати на Бианор за 3-то тримесечие на 2022 г.

Представяне на Консолидираните финансови резултати на Бианор Холдинг АД за трето тримесечие на 2022 г.

Investor Call Banner

София, България, 12.12.2022 г. – В качеството си на публична компания, Бианор Холдинг АД кани своите акционери, инвестиционната общност и медиите на уебкаст/среща с ръководството на Дружеството, по време на която ще бъдат представени консолидираните финансови резултати за третото тримесечие на 2022 г.

Срещата ще се проведе в понеделник, 12 декември 2022 г. от 10:30 часа местно време и ще бъде на български език. Можете да зададете вашите въпроси предварително на имейл адрес tereza.trifonova@bianor.com, или в Q&A формата по време на срещата.

Линк за участие: Представяне на Консолидираните финансови резултати на Бианор Холдинг АД за трето тримесечие на 2022 г.

Добавете събитието във вашия Google календар.

Консолидираните приходи на Бианор Холдинг АД за третото тримесечие на 2022 г. нарастват с 16% на годишна база до 1.39 млн. лв. EBITDA отбеляза 66.9% годишен ръст до 197 хил. лв., а консолидираната нетна печалба възлиза на 255 хил. лв., спрямо 11.7 млн. лв. отчетени през третото тримесечие на 2021 г.

След IPO през 2007 г., Бианор Холдинг АД се превръща в първата софтуерна компания търгувана на Българска Фондова Борса. Днес Бианор Холдинг, борсов код BNR, представлява група от високо-технологични компании предлагащи специализирани ИТ услуги. Дъщерното дружество с основен принос за приходите на групата, а именно „Бианор Сървисиз“ ЕООД (www.bianor.com), специализира в бързо-развиващия се сегмент на обработка и стрийминг на данни, в частност и видео стрийминг. Компанията предоставя софтуерни услуги по разработка и внедряване на OTT (over-the-top) решения за пренос на видео съдържание и решения за пренос и обработка на данни за телекомуникационната и отбранителната индустрии.

Бианор Холдинг – консолидирани финансови резултати за 3-то тримесечие на 2022 г.

Бианор Холдинг – консолидирани финансови резултати за 3-то тримесечие на 2022 г.

Бианор Холдинг АД публикува консолидирани финансови резултати за трето тримесечие на 2022 г.

Bianor Holding Financial Reports

София, България, 29.11.2022 г. – Бианор Холдинг реализира консолидирани приходи в размер на 3.7  млн. лв. за първите девет месеца на 2022 г., с което постигнахме годишен ръст от 27.1%. Отчетохме EBITDA в размер на 180 хил. лв. в сравнение с отрицателен резултат от 225 хил. лв. през първите девет месеца на 2021 г. Нетната печалба възлиза на 364  хил. лв., спрямо 11.3 млн. лв година по-рано, когато продадохме дяловото си участие във Flipps Media Inc.

Приходите за третото тримесечие на 2022 г. нарастват с 16% на годишна база и 21% спрямо второто тримесечие на 2022 г., до 1.39 млн. лв. EBITDA отбеляза 66.9% годишен ръст до 197 хил.лв., докато нетната печалба достигна 255 хил. лв, спрямо 11.7 млн.лв. отчетени през третото тримесечие на 2021г.

Резултатите можете да прегледате тук >>>

Бианор добавя още два проекта  от отбранителната индустрия към портфолиото си

Бианор добавя още два проекта  от отбранителната индустрия към портфолиото си

Бианор добавя още два проекта  от отбранителната индустрия към портфолиото си

Софтуерния разработчик е част от два нови консорциума, финансирани от Европейския фонд за отбрана

София, България, 03.08.2022 г. – Българската компания за разработка на софтуер – Бианор отново е сред финалистите на проекти на Европейския фонд за отбрана. Европейският фонд за отбрана току-що обяви резултатите от поканите за представяне на предложения за 2021 г. Бианор е част от два одобрени проекта, като се превръща в единствения български софтуерен разработчик, участващ в няколко финансирани от ЕФО консорциума.

 Новите проекти, които се планира да стартират през есента на 2022 г., са FaRADAI и EU-GUARDIAN.

 FaRADAI е съкращение от Frugal learning for rapid adaptation of Artificial Intelligence (AI) systems (Пестеливо обучение за бързо адаптиране на системи с изкуствен интелект). Координатор на проекта е Центърът за изследвания и технологии Hellas от Гърция. Сред партньорите в консорциума са испанският лидер в отбранителната промишленост Indra, френският технологичен иноватор Thales, италианският доставчик на аерокосмически и отбранителни технологии Leonardo и германската група за отбранителни технологии Rheinmetall.

Проектът е насочен към пестеливо обучение. Пестеливото обучение е способността на системата да се адаптира и да се учи от заобикалящата я среда, включително от наблюдението на потребителя, на разумна цена и без намесата на експертни разработчици. За разлика от конвенционалния изкуствен интелект (ИИ), при който системата използва огромни количества данни, за да се учи и адаптира, при пестеливия ИИ системата се учи от минимално количество данни. Проектът FaRADAI ще изследва подробно всички настоящи постижения в технологиите на ИИ успоредно с основните предизвикателства, наложени от една отбранителна система.

 

Задачите на Бианор в рамките на проекта са свързани с:

  • Планиране на мисиите и оперативното командване и контрол;
  • Проектиране, интегриране и оперативна съвместимост.

 

Вторият проект е наречен EU-GUARDIAN – Европейска рамка и доказателства за концепцията за интелигентна автоматизация на кибернетичната отбрана при инциденти. Той е свързан с подобряване на киберзащитата и управлението на инциденти с помощта на изкуствен интелект. Проектът, координиран от Indra, има за цел да създаде авангардно, точно и надеждно решение, базирано на изкуствен интелект, което управлява и автоматизира по-големи части от процесите за управление на инциденти и киберзащита. Другите партньори в консорциума са Airbus Cybersecurity, Leonardo, Asseco и Cybernetica. В консорциума участват и няколко научни институти и университети.

 

EU-GUARDIAN ще се фокусира основно върху възможността за полуавтоматично или автоматично откриване, смекчаване и реагиране на предизвикателства в областта на сигурността. Той ще подпомага хора-оператори, анализатори и лица, вземащи решения на всички нива; и ще допринесе за повишаване на киберситуационната осведоменост, устойчивостта на военната инфраструктура и защитата срещу съвременни киберзаплахи.

 

Основните задачи, за които ще се грижи Bianor, са:

  • Комплексна архитектура, APIS и интерфейси;
  • Общи принципи за сътрудничество и поддръжка на различните системи.

 

Компанията ще допринесе за архитектурата и разработването на софтуерна рамка за смесена киберзащита и реакция при инциденти с изкуствен интелект и човек, подходяща за военни или граждански дейности. Очакваната добавена стойност ще бъде интегрирането на алгоритмите на ИИ и класификацията на масиви от данни с цел повишаване на нивото на автоматизация на дейностите по управление на инциденти и киберзащита.

От 2014 г. насам, Бианор непрекъснато увеличава  портфолиото си от проекти в областта на отбраната. Първият от тях беше Проекта на НАТО за съюзно земно наблюдение (Alliance Ground Surveillance (AGS) – скок в дълбокото и сериозен тест за възможностите на компанията. След безспорния успех на проекта, който скоро трябва да постигне пълната оперативна способност, Бианор си спечели името на надежден партньор на някои от най-изявените имена в отбранителната индустрия, като Northrop Grumman, Leonardo и Indra. След AGS на НАТО, Бианор все по-често намира място в консорциуми с Индра, Леонардо, Талес, Българския институт по отбрана и други. Благодарение на професионализма и отличните инженерни способности и умения за управлението на проекти на екипа, днес Бианор е единствената българска софтуерна компания, която участва едновременно в няколко проекта, финансирани от ЕФО, и очаква нови в близко бъдеще.

За Европейския фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана (EDF) е програма на ЕС, която има за цел да подкрепя инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин стимулира държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в отбрана. Програмата предоставя финансова подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност на продукти и технологии, свързани с отбраната през целия жизнен цикъл – от научни изследвания до разработване на прототип, изпитване, атестация и сертифициране.

За Бианор

Бианор Сървисиз проектира, разработва и внедрява специализирани софтуерни решения по поръчка на клиента. В допълнение компанията извършва и специализирани услуги по проверка и осигуряване на качеството на комплексни софтуерни и хардуерни решения.

Компанията специализира в създаването на технологични решения за пренос и обработка на данни, видео стрийминг, криптиране/декриптиране на видео сигнал. Разработки на компанията са имплементирани в софтуерната инфраструктура на редица водещи световни и местни компании. Сред клиентите на Бианор Сървисиз се нареждат имена като NATO, Indra, IBM, AT&T, Duracell, A1, Nova Broadcasting Group, US Library of Congress  и др.

Бианор се присъединява към глобалната партньорска програма на Brightcove

Бианор се присъединява към глобалната партньорска програма на Brightcove

Бианор се присъединява към глобалната партньорска програма на Brightcove

 

Доставчикът на услуги за видео стрийминг и българският разработчик на решения за видео стрийминг ще си сътрудничат по бъдещи проекти, свързани с пренос и доставка на видео.

София, България, 22.03.2022 г. – Българският разработчик на решения за видео стрийминг, Бианор Сървисиз, се присъедини към глобалната партньорска програма на Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV). Така Бианор ще може да използва стабилната платформа за видео комуникации на Brightcove и да получи достъп до различни функционалности.

Bianor избра да си партнира с Brightcove след задълбочено проучване на пазара и сравнение сред различни доставчици на стрийминг услуги. Лидерът в областта на стрийминг технологиите предлага високонадеждна платформа, подкрепена от множество глобални центрове за данни, достигаща до 820 милиона зрители седмично с време на непрекъсната работа (ъптайм), постоянно заемащо водеща позиция в индустрията. Платформата осигурява лесна и бърза мащабируемост и солидна сигурност. Освен това, завидната гъвкавост на стрийминг платформата на Brightcove, благоприятства лесното персонализиране и последващо развитие, което позволява на Бианор да предоставя персонализирани решения за своите клиенти.

„Сътрудничеството със световен лидер в областта на услугите за видео стрийминг, какъвто е Brightcove, ни дава огромна възможност за технологично развитие“, заяви Иван Димитров, управител на Бианор Сървисиз. „Това партньорство ни позволява да осигурим много по-високо ниво на обслужване на клиентите, като отговорим на техните нужди и предложим индивидуални решения с доказали се технологии“, допълни Димитров.

Brightcove предлага цялостен набор от функции, отговарящи на целите на клиентите. Тези функции включват монетизиране на съдържанието и комуникация и ангажиране на аудиторията с цел продажба на продукти и услуги.

„Нашият фокус е да помагаме на клиентите си да останат в челните редици на развитието и иновациите в областта на видеото, а партньорството ни с Бианор укрепва позициите ни в региона, за да отговорим на развиващите се нужди на нашите клиенти“, каза Джъстин Барет (Justin Barrett), старши вицепрезидент продажби за регион EMEA в Brightcove. „Бианор е ключово допълнение към нашата глобална партньорска програма, което ще даде възможност на фирмите и медийните организации в България да предоставят надеждно, мащабируемо и сигурно видео на аудиторията по целия свят.“

Бианор има близо десетгодишен опит в разработването на решения за видео стрийминг. Компанията е реализирала множество проекти, свързани с видео стрийминг, за граждански цели и в отбранителната индустрия. Един вече завършен проект в областта на отбраната, Програмата за съюзно земно наблюдение на НАТО (AGS), в която Бианор имаше важна роля, наскоро проведе успешни заключителни тестове преди обявяването на пълна оперативна готовност.

За Brightcove

Brightcove създава най-надеждните, мащабируеми и сигурни технологични решения за видео в света, за да изгради по-добра връзка между компаниите и техните аудитории, независимо къде се намират и на какви устройства консумират съдържание. В повече от 80 държави интелигентната видео платформа на Brightcove позволява на бизнеса да продава по-ефективно на клиентите си, на медийните лидери – да стриймват и монетизират съдържание по-надеждно, а на всяка организация – да комуникира с членовете на екипа си по-ефективно. С две награди „Еми“ за технологии и инженеринг за иновации, време на непрекъсната работа, което е постоянно на водещи позиции в индустрията, и несравнима мащабируемост Brightcove непрекъснато разширява границите на възможностите за видео

За Бианор

Бианор е една от най-старите компании за разработка на софтуер в България, създадена през 1998 г. Компанията е развила задълбочена специализация в разработването на персонализирани софтуерни решения в областта на обработката на видео и изображения, видео стрийминг, излъчване в реално време, криптиране/декриптиране на видео сигнал, анализи, препоръки и трансфер на данни.

Бианор е сред много малкото компании в България, които разработват специализирани софтуерни решения за отбранителната индустрия. Тя изпълнява комплексни проекти за отбранителните сили на НАТО и ЕС в сътрудничество с водещи военни контрактори.

Освен това Бианор има значителен опит в областта на изпитването и осигуряването на качеството по множество проекти за тестване на високотехнологични софтуерни и хардуерни решения. Бианор предоставя услуги на компании от различни мащаби и индустрии, изграждайки гъвкави специализирани екипи за разработка на софтуер.

 

Стартира проект за създаването на безпилотен дрон, захранван със слънчева енергия

Стартира проект за създаването на безпилотен дрон, захранван със слънчева енергия

Стартира проект за създаването на революционен безпилотен летателен апарат, захранван със слънчева енергия

Франция/България, 23.02.2022 г. – В началото на тази година френско-български консорциум стартира проект за разработване на първия по рода си безпилотен летателен апарат (БЛА) с дълъг пробег, захранван със слънчева енергия.

Проектът за соларен безпилотен летателен апарат с дълъг пробег (Long Endurance Solar UAV – LESU) се ръководи от френската компания SYLPHAERO. Тя е известна със създаването на иновативни електрически двигатели за авиацията. Другите членове на консорциума са българската компания Секвоя Иновации, разработваща решения за изображения и мултисензорни полезни товари за безпилотни летателни апарати, дронове и спътници, и базираната в София компания Бианор Сървисиз, разработчик на специализиран софтуер и експерт в областта на решенията за стрийминг на данни.

LESU е сред 12-те победители от общо 45 кандидати, които получават финансиране от проекта UFO. Проектът подпомага европейските малки и средни предприятия (МСП) в разработването на иновативни продукти и услуги чрез интегриране на нови технологични решения и ноу-хау, осигурени от комбинацията от иновативни малки летящи обекти (SFO) (дронове, високопланински платформи, малки спътници), нано и цифрови технологии, ключови технологии, решения за анализ и обработка на данни. UFO се финансира от програма „Хоризонт 2020“: Програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

LESU има за цел да разработи безпилотен летателен апарат с дълъг пробег, който се зарежда чрез слънчеви панели. Целта е, след като се издигне във въздуха, БЛА да остане там за дълъг период от време. Той може да лети над ограничени зони или да покрива по-големи периметри, като остане над или под облаците. Крайната цел на LESU е да извършва гражданско наблюдение на обширни отдалечени и недостъпни територии. Държавните органи и частните компании могат да използват работата на LESU за предотвратяване на горски пожари, контрол на нивото на водата в язовирите, за нуждите на земеделието и научни изследвания. Освен това безпилотният летателен апарат ще може да пренася и доставя малки пакети.

SYLPHAERO е компанията, която разработва летателния апарат. Според френските разработчици LESU има някои съществени предимства в сравнение с подобни БЛА. Дронът има малък размах на крилата – само седем метра, докато другите модели варират от 22 до 35 метра. Малкият размах на крилата значително улеснява наземната логистика и изискванията към съоръженията. По-здравият корпус и по-ниските производствени разходи правят LESU много конкурентноспособен.  Но това, което го откроява, е голямата му издръжливост при дълги полети. Според разработчиците, ако метеорологичните условия го позволяват, LESU може да лети в продължение на месеци, без да се приземява.

LESU ще носи електрооптичен полезен товар, включващ термо и мултиспектрални камери за събиране на данни от голяма височина. Секвоя Иновации е компанията в консорциума, която отговаря за разработването на оптичния полезен товар. Същата създава и бордовия компютър (БК) за обработка на изображенията, автономната навигация и приложения, базирани на технология използваща изкуствен интелект (edgeAI applications). Видеосензорите работят съвместно с два други бордови модула – бордови контролер за метаданни (GPS, жироскоп и допълнителни метаданни) и бордови контролер за комуникации, който установява връзката със земята.

Бианор отговаря за идграждането на комуникационния поток между бордовия компютър на летателния апарат и наземната станция. Компанията ще разработи комуникационния софтуер за БК и наземната контролна станция. В бъдеще се предвижда и интеграция със сателитни комуникации.

Комуникациите са разделени на два отделни потока.

Първият е двупосочен поток, свързан с управлението на оптичните сензори. Командите се получават от бордовия комуникационен интерфейс на БЛА и се предават на софтуерния модул на канала за управление. Те се декодират и предават на съответния модул за сензорно управление за по-нататъшно преобразуване на формата и подаване към сензора.

Вторият поток се отнася до прехвърлянето на видеоданни от оптичното оборудване към наземната станция. Видеопотокът от полезна информация се предава на избрания енкодер и след обработка се подава към програмата за управление на пакети (composer) за полезен товар в низходящо направление (downstream). Програмата за управление на пакети (или конструкторът на потоци) пакетира потоците и съответните метаданни, получени в реално време и форматирани чрез интерфейса за метаданни.

Бианор отговаря и за разработването на специфичен за LESU софтуер за наземната станция. Още през този първи етап на проекта компанията ще създаде прототип на ниво доказателство за концепцията, за да даде възможност за извършване на функционални тестове.

Проектът LESU стартира в първите дни на 2022 г. и е планиран да продължи 11 месеца. В края на периода консорциумът ще представи напълно функционален соларен безпилотен летателен апарат с дълъг пробег, способен да изпълнява описаните по-горе дейности.

 За UFO www.ufoproject.eu

UFO (Нововъзникващи индустрии – нови вериги за създаване на стойност, стимулирани от малки летящи обекти) има за цел да подкрепи европейските МСП в разработването на иновативни продукти и услуги, интегриращи нови вградени ключови технологични решения (цифрови технологии, микроелектроника, нанотехнологии, сензори и решения за експлоатация) в малките летящи обекти: Безпилотни летателни апарати, системи с високо разположени платформи и малки спътници, които отговарят на предизвикателствата на шест нововъзникващи индустрии: „Син растеж“, „Цифрово творчество и игри“, „Технологии за мобилност“, „Климат и околна среда“, „Финанси“ и „Застраховане“.

Европейският проект UFO е получил 4,3 милиона евро от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, от които 3,6 милиона евро са предназначени за подпомагане на МСП чрез пряка финансова подкрепа и услуги, предоставяни от партньорите на UFO. Проектът е представен в 5 различни държави (България, Франция, Гърция, Румъния и Обединеното кралство) и има за цел да финансира повече от 75 МСП, които предоставят иновативни решения в целевите нововъзникващи индустрии.

За SYLPHAERO www.sylphaero.com

SYLPHAERO е френски стартъп, базиран в Мериняк (Франция), който работи основно в областта на космическата индустрия. Компанията работи по два амбициозни проекта: 100% електрически реактивни двигатели и соларни безпилотни летателни апарати с дълъг пробег; като също така предлага инженерни услуги в областта на аерокосмическата индустрия, индустриалното инженерство и числените симулации.

SYLPHAERO притежава значителен експертиза в областта на аерокосмическата индустрия (разработване на безпилотни летателни апарати, аеродинамика, задвижване), индустриалното инженерство (производствени процеси, икономично производство, методика „Шест сигма“ и заводска оптимизация), плазмена физика (студена и високотемпературна плазма) и числените симулации (динамика на изчислителната течност (CFD), електромагнетика, анализ на крайни елементи (FEA)).

За Секвоя Иновации sequoia-innovations.space

Секвоя Иновации е български разработчик на визуални системи и решения за контрол на движението. Компанията създава иновативни продукти с военно и цивилно приложение повече от 15 години. Секвоя Иновации има широко портфолио в областта на управлението на движението, серво мотори и задвижвания, CANopen комуникации, VIS+NIR и LWIR термовизия, обединяване на данни от различни сензори (sensor fusion).

Компанията разработва нови продукти с фокус върху дребно-мащабното серийно производство. В резултат на това нейните клиенти могат да се възползват от оптимизирани производителност и разходи, висока надеждност и бърза пазарна реализация.

За Бианор

Бианор е една от най-старите компании за разработка на софтуер в България, създадена през 1998 г. Компанията е развила задълбочена специализация в разработването на персонализирани софтуерни решения в областта на обработката на видео и изображения, видео стрийминг, излъчване в реално време, криптиране/декриптиране на видео сигнал, анализи, препоръки и трансфер на данни.

Бианор е сред малкото компании в България, които разработват специализирани софтуерни решения за отбранителната индустрия. Тя изпълнява комплексни проекти за силите на НАТО и ЕС в сътрудничество с водещи контрактори от отбранителната индустрия.

Освен това, Бианор има значителен опит в областта на тестването и осигуряването на качеството. Компанията е работила по множество проекти за изпитване на високотехнологични софтуерни и хардуерни решения. Бианор  предоставя услуги на фирми от различни мащаби и индустрии, изграждайки делегирани екипи за разработване на софтуер.