BlackPeak Capital се включи в успешното увеличение на капитала на Бианор

BlackPeak Capital се включи в успешното увеличение на капитала на Бианор

BlackPeak Capital се включи в успешното увеличение на капитала на Бианор

 

Бианор привлече общо над 20 млн. лв. през Българска Фондова Борса

 

София, 15.04.2024 г. – BlackPeak Capital инвестира 13,3 млн. лева в “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) при успешното увеличение на капитала на компанията чрез първично публично предлагане на БФБ. Бяха записани общо 5 414 619 акции с емисионна стойност 3,70 лева, с което компанията привлече над 20 млн. лв. Това е второто успешно набиране на капитал от Бианор за по-малко от 12 месеца.

от ляво на дясно – Ангел Стефанов – партньор BlackPeak Capital, Росен Иванов управляващ партньор BlackPeak Capital, Валентина Костова – старши инвестиционен сътрудник BlackPeak Capital, Спартак Кабакчиев – оперативен директор “Бианор Холдинг” АД, Коста Йорданов – изпълнителен директор “Бианор Холдинг” АД

Целта на инвестицията е да подкрепи настоящия бърз темп на органичен растеж на Бианор, и да ускори развитието на компанията чрез сливания и придобивания в региона. Тази стратегия има за цел да надгради портфолиото от услуги и компетенции на Бианор, както и да разшири географското ѝ присъствие, като достигне до повече клиенти от САЩ, Германия, Швейцария, Швеция, Норвегия и ОАЕ.

Инвестицията на BlackPeak Capital, нарежда фонда сред водещите акционери в Бианор, което става петото дружество в портфолиото на BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, управляващ активи от 126 млн. евро.

В увеличението на капитала взеха участие 199 инвеститори, сред които няколко институционални инвеститори – общо 21 юридически лица, две от които чуждестранни дружества и 178 физически лица.

“BlackPeak Capital е сред най-успешните регионални инвестиционни фондове, управляващ над четвърт милиард лева. Техният значим опит с реализиране на големи придобивания ще ни е изключително полезен при следващите стъпки от реализиране на стратегията на Бианор за допълване на органичния ръст и с ръст чрез придобивания,” каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. “От името на екипа на групата на Бианор бих искал да благодаря на BlackPeak Capital и на останалите ни акционери за доверието и подкрепата по пътя към превръщането на Бианор в една от най-големите и успешни софтуерни компании в региона,” допълни Йорданов.

“Много се радваме, че имаме възможността да подкрепим Коста и целия екип на Бианор в амбициозните им планове за развитие. Бианор е компания с доказан опит в растежа чрез придобивания и считаме, че последните тенденции в ИТ индустрията ще дадат предимства на по-големи компании, които имат ресурса да се конкурират на глобално ниво на базата на по-висока добавена стойност,” сподели Росен Иванов, управляващ партньор в BlackPeak Capital. “За първи път инвестираме в компания, чиито акции се търгуват на борсата и се надяваме, че нашата инвестиция ще допринесе не само за развитието на бизнеса, а и на българския капиталов пазар като цяло,” допълни Иванов.

След увеличението, капитализацията на Бианор Холдинг ще надхвърли 50 млн. лева при текущата цена на акциите. Това поставя Бианор сред най-големите ИТ компании, търгувани на Българска фондова борса.

 

 

За BlackPeak Capital

www.blackpeak-capital.com

BlackPeak Capital е създаден през 2014 г. и е насочен към инвестиции в дялов капитал за растеж от 5-15 милиона евро в бързо развиващи се малки и средни предприятия в България, Румъния, Словения, Хърватия и Сърбия. Вторият фонд BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund е фокусиран върху партньорство с предприемачи от региона с амбицията да изграждат компании на световно ниво на базата на постоянни иновации, органичен растеж и придобивания.

BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund е финансиран с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд (EIF) по програмите COSME и JEREMIE, Европейския съюз в рамките на Инструмента за собствен капитал за растеж, създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент, Invest BG, Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Международната финансова корпорация (IFC), румънския пенсионен фонд BCR Pensii и други европейски частни институционални инвеститори.

“Бианор Холдинг” АД – покана за среща-представяне пред инвестиционната общност

“Бианор Холдинг” АД – покана за среща-представяне пред инвестиционната общност

П О К А Н А

 

Във връзка с предстоящото увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД, ръководството на компанията и водещият мениджър „София Интернешънъл Секюритиз” АД имат удоволствието да ви поканят на среща-представяне пред инвестиционната общност.

Къде: зала Ботев на хотел Hyatt Regency Sofia
Кога: 22 март 2024 г.
Начало: 16 часа

По време на срещата ще имате възможност да разберете повече за целите на първичното публично предлагане и плановете за развитие на групата на Бианор. В рамките на официалната сесия ще можете да зададете вашите въпроси към ръководството на компанията и към инвестиционния посредник.

След презентацията, ви каним да поговорим в по-неформална обстановка на по чаша вино.

Срещата е отворена за всички заинтересовани. Молим за вашата предварителна регистрация.

Добави към своя Google Calendar.

Срещата ще се излъчва на живо в YouTube канала на компанията.
Линк към стрийминга >>>

Линк към Съобщение за първично публично предлагане >>>
Линк към Проспект за първично публично предлагане >>>

Бианор Холдинг влиза в BGBX40 – индексът на 40-те най-ликвидни компании на БФБ

Бианор Холдинг влиза в BGBX40 – индексът на 40-те най-ликвидни компании на БФБ

Бианор Холдинг влиза в индекса на 40-те най-ликвидни компании на БФБ

 

София, 12.03.2024 г. – С решение на Съвета на директорите на Българска фондова борса от 07.03.2024 г. “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) става част от BGBX40 – индексът на 40-те най-ликвидни компании на БФБ.

В началото на тази година Бианор Холдинг получи приза на БФБ за емитент с най-голям процентен ръст на инвеститорите през 2023 година, след като през септември миналата година, акциите бяха преместени от алтернативен на Основен пазар.

“Радваме се да видим, че пазарът оценява усилията ни да развиваме бизнеса и това се отразява и на ликвидността на акциите,” казва Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. “Планираме в най-скоро време да започнем работа и с маркетмейкър, което се надяваме да доведе до допълнителен положителен резултат по отношение на ликвидността,” допълни Йорданов.

В края на месец февруари т.г. Бианор Холдинг обяви консолидираните финансови резултати на групата за четвъртото тримесечие на 2023 година. Компанията регистрира два и половина пъти увеличение на приходите в сравнение със същия период на предходната година.

По-рано този месец Бианор Холдинг публикува одобрения от КФН Проспект за първично публично предлагане и графика на процедурата по увеличение на капитала от 6 875 514 лева до 12 358 327 лева, чрез издаване на 5 482 813 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.70 лева всяка една.

“Бианор Холдинг” АД обяви графика на предстоящото увеличение на капитала на дружеството

“Бианор Холдинг” АД обяви графика на предстоящото увеличение на капитала на дружеството

“Бианор Холдинг” АД обяви графика на предстоящото увеличение на капитала на дружеството

 

София, 07.03.2024 г. – Процедурата по увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), чрез първично публично предлагане стартира официално днес, 07.03.2024 г.

Капиталът на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД се увеличава от 6 875 514 лева до 12 358 327 лева, чрез издаване на 5 482 813 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 360 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.70 лева всяка една. Подробният график за провеждане на увеличението на капитала и Съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК са както следва:

График на първичното публично предлагане
07.03.2024 г. – Публикуване на Проспект
07.03.2024 г. – Оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД www.sis.bg.
19.03.2024 г. –  Начална дата за търговия на правата на борсата
28.03.2024 г. – Крайна дата за търговия на правата на борсата
19.03.2024 г. – Начална дата за прехвърляне на правата
02.04.2024 г. – Крайна дата за прехвърляне на правата
04.04.2024 г. – Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК
19.03.2024 г. – Начална дата за записване на акции от увеличението
10.04.2024 г. – Крайна дата за записване на акции от увеличението

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 14.03.2024 г. (четвъртък);

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 12.03.2024 г. (вторник).

Линк към Съобщение за първично публично предлагане >>>
Линнк към Проспект за първично публично предлагане >>>

Бианор увеличи приходите си два и половина пъти през четвъртото тримесечие на 2023 година

Бианор увеличи приходите си два и половина пъти през четвъртото тримесечие на 2023 година

Бианор увеличи приходите си два и половина пъти през Q4 2023 година

 

Консолидираните приходи от клиенти за последното тримесечие достигат 3,5 млн. лева

 

София, 29.02.2024 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) реализира ръст от 2,5 пъти на консолидираните приходи от клиенти за четвъртото тримесечие на 2023 година до 3,5 млн. лв. спрямо 1,4 млн. лв. за същия период на предходната година.

Резултатът е комбинация от органичен ръст на бизнеса и от консолидацията на дейността на придобитите през миналата година дружества ITIDO, Databreathe, GotoAdmins и Bulbera. Резултатите на последните две е отразена само частично в отчета за тримесечието, тъй като консолидацията на техните финансови показатели започва от месец декември 2023 година.

Дружеството реализира отрицателен финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации от 98 хил. лв. за четвъртото тримесечие на 2023 година спрямо отрицателен резултат от 44 хил. лв. година по-рано.

“Разширяването на групата води до очаквания значителен ръст на приходите и възможност да работим по по-големи и стратегически за нашите клиенти проекти,” сподели Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор Холдинг. “Работим активно както по нови сделки за последващо разширяване на групата, така и по оптимизиране на работата на компаниите, включително изграждането на по-ефективен общ търговски отдел и по консолидация и оптимизиране на някои дублиращи се административни и офис разходи. Очакваме високите ръстове на приходите да се запазят и през 2024 година,” добави Йорданов.

По-рано този месец, КФН одобри Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “Бианор Холдинг” АД. Дружеството подготвя ново увеличение на капитала с издаването на 5 482 813 (пет милиона четиристотин осемдесет и две хиляди осемстотин и тринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3,70 (три и седемдесет) лева всяка. „Бианор Холдинг“ АД ще публикува съобщение за публичното предлагане, с посочване на началния и крайния срок за прехвърляне на права и за записване на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни за предлагането, съгласно нормативните изисквания. При пълно записване на емисията, компанията очаква да привлече над 20 млн. лв.

И през тази година ръководството на Бианор Холдинг ще продължи практиката да представя и коментира резултатите на дружеството и плановете за бъдещо развитие. С оглед на комуникацията за предстоящото увеличение на капитала, от компанията допълнително ще оповестят дата за среща с акционерите и инвестиционната общност.

Бианор Холдинг с награда от БФБ за най-голям процентен ръст на инвеститорите

Бианор Холдинг с награда от БФБ за най-голям процентен ръст на инвеститорите

Бианор Холдинг с награда от Българска Фондова Борса

 

Компанията получи приза за емитент с най-голям процентен ръст на инвеститорите през 2023 година

 

София, 15.01.2024 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) беше отличена като емитент постигнал най-голям процентен ръст на инвеститорите през 2023 година. Изпълнителният директор на компанията, Коста Йорданов, получи грамотата от доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, по време на официалната церемония по връчването на 23-тите годишни награди на Българска фондова борса, проведена на 15-ти януари.

Bianor BSE Award_sm

Тази награда нарежда “Бианор Холдинг” АД сред най-добре представящите се компании на БФБ.

“От името на всички колеги от групата на Бианор благодаря на нашите акционери за гласуваното доверие,” каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. “Следваме политика на регулярна и открита комуникация с инвестиционната общност и се радваме да видим, че това се оценява наред с ускорените ръстове на развитие на групата. Ще продължим да довъвеждаме и прилагаме най-добрите световни практики и да се стремим да превърнем Бианор Холдинг в пример за корпоративно управление на публично дружество,” добави Йорданов.

Изминалата година беше много динамична за Бианор Холдинг. Дружеството придоби четири нови софтуерни компании, успешно реализира увеличение на капитала и осъществи сток-сплит. В допълнение, БФБ премести акциите на Бианор Холдинг за търговия на Основен пазар, сегмент акции Standard. Това беше резултат на новата стратегия на Бианор за допълване на органичния растеж с ръст чрез консолидация на други успешни български софтуерни компании. Акциите на дружеството отбелязват ръст от 27% за 2023 година, а приходите за последния отчетен период, третото тримесечие на 2023-та година, отбелязват годишен ръст от 150%.