Съвет на Директорите

Иван Димитров

Иван Димитров

Председател на съвета на директорите на Бианор Холдинг

Иван Димитров е изпълнителен директор на "Бианор Сървисиз" ЕООД. Усилията са му съсредоточени върху фокусирането на бизнеса и създаването на нишова специализация в областта на видео решенията.
Иван Димитров e магистър по бизнес администрация, има дългогодишен управленски опит и стаж в компанията, където е заемал позициите: административен директор и мениджър по качеството. Отделно от това е управалявал компанията Nextborn, занимаваща се с уеб дизайн и софтуерна разработка – дружество собственост на Бианор по това време.

Костадин Йорданов

Костадин Йорданов

Зам.-председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Бианор Холдинг

Костадин Йорданов е съосновател и основен акционер в дружеството. Изпълнителен директор е на Бианор Холдинг АД. Преди Бианор в периода 1997-1998 е работил, като софтуерен инженер за Ай Би Ем България. От 1996 година е работил, като софтуерен инженер, системен архитект и ръководител на проекти към различни компании.
Учил е Компютърни науки в Технически университет, София и Макроикономика в Университет за национално и световно стопанство, София. Има редица допълнителни квалификации в сферата на корпоративни финанси и финансово и управленско счетоводство.

Драгомир Бояджиев

Драгомир Бояджиев

Независим член на съвета на директорите на Бианор Холдинг

Драгомир Бояджиев е член на Съвета на директорите на Бианор Холдинг АД. Има дългогодишен опит като консултант и проджект мениджър в реализацията на различни проекти, сврзани с интелигентни градове и информационни технологии. Преди 2012 г. работи във финансовия сектор.
Завършил е Логистика в Техническия университет – София и Финанси във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Сертифициран инвестиционен консултант.