“Бианор Холдинг” придобива софтуерните компании ITIDO и Databreathe

Проформа консолидираните приходи на трите дружества за 2022 година са над 11 млн. лв. и отбелязват ръст от 37% на годишна база

София, България, 16.03.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД подписа окончателно споразумение за придобиване на 100% от „Айтидо Технолоджис” ООД (ITIDO) и “Дейтабрийд” ЕООД (Databreathe) в изпълнение на обявената стратегия за допълване на органичния растеж на бизнеса с консолидация на други български софтуерни компании.

Bianor Holding Acquisition - press release banner

Сделките водят до диверсификация на клиентската и проектна база както за акционерите на “Бианор Холдинг”, така и за основателите на ITIDO и Databreathe, които се очаква да станат значими акционери в “Бианор Холдинг”. Новоприсъединилите се компании запазват своя бранд, мениджмънт, стратегия, екип и фокус и ще оперират до голяма степен като независими дъщерни компании в холдинга по модела на основното дружество в групата, “Бианор Сървисиз”.

ITIDO е една от устойчивите, бързо развиващи се и професионални български компании, специализираща в предоставянето на услуги по разработка на уеб и мобилни софтуерни продукти. За своите девет години на пазара компанията си партнира успешно, както с клиенти като Nokia и Bosch, така и с множество продуктови стартъпи в Скандинавския регион и Германия, които са основен фокус в портфолиото на ITIDO.

Databreathe специализира в областта на машинното обучение (machine learning) и изкуствен интелект и работи върху десетки проекти, от анализ и прогнозиране на продажбите, до интелигентни персонализирани системи за препоръчване на продукти.

И двете компании допълват технологичното ноу-хау на групата, позволявайки участието в по-големи проекти в сферата на отбраната и обработката на потоци от данни, в която специализира “Бианор Сървисиз”.

”Много се радвам, че обединихме сили с тези наши близки партньори, с които се познаваме и работим отлично от години. Това са сделки, които ще добавят много стойност за нашите акционери, като ще доведат до удвояване на приходите на групата, ускоряване на нейния ръст и значително увеличение на консолидираната печалба на акция,” казва Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг”. “За екипите на ITIDO и Databreathe сделката представлява възможност за достъп до капиталовия пазар за финансиране и ликвидност и управление на бизнес риска чрез диверсификация на клиентската база. И двете компании разполагат със страхотни екипи, с които нямаме търпение да работим още по-близо, за да развиваме заедно цялата група,” допълни Йорданов.

„ITIDO ще подсили общата структура с ноу-хау в разработката на продуктов софтуер, технически ресурси, много добри финансови показатели и стабилно портфолио от клиенти основно в Северна Европа. Обединявайки сили с новите компании в структурата си, холдингът ще достигне до нови пазари и до нов тип клиенти,“ споделя Християн Македонски, управител на ITIDO.

„Като част от едно корпоративно семейство екипите на компаниите ни ще имат достъп до повече и по-интересни проекти и професионални предизвикателства. Активно ще работим за сближаване на екипите както по направления – например инженеринг и администрация, така и относно оперативните практики и процеси,“ допълва Христо Стоянов, оперативен директор на ITIDO.

“Екипът на Databreathe е ентусиазиран да се присъедини към растящото семейство компании на “Бианор Холдинг”. Това е среда на професионалисти, която ще обогати и допълни нашето портфолио, както и ще разкрие нови възможности и перспективи за развитие,” сподели Николай Рашев, управител на Databreathe.

В сделките не участват свързани и/или заинтересовани лица. Сделките не попадат в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, тъй като придобиването и управлението на участие в дъщерни дружества е обичайният предмет на дейност на „Бианор Хорлдинг“ АД като холдингово дружество. Придобиването на собствеността върху ITIDO и Databreathe ще бъде извършено след изпълнението на определени предварителни условия, договорени в споразуменията за придобиване, като сбъдването на част от тези условия е извън контрола на страните. По тази причина, публичното разкриване на информация за останалите параметри на сделките към настоящия момент може съществено да навреди на законните интереси на “Бианор Холдинг” и да попречи на финализирането на сделките, поради което същите ще бъдат оповестени на по-късен етап. Дружеството е предприело всички мерки, за да гарантира поверителността на тази информация и няма вероятност забавянето на разкриването й да подведе или заблуди инвеститорите.

Консултанти по сделката са DGKV, SIS, Tz&P и АФА.

Ръководството на “Бианор Холдинг” разглежда възможности за последващи придобивания.

________________________

За ITIDO
ITIDO е създадена от Христо Стоянов и Християн Македонски през 2014 г., първоначално под името FutureSoft. Тя е неизменна част от българската IT екосистемата и член на БАСКОМ още от създаването си. ITIDO допринася непрестанно за развитието на благоприятна среда за софтуерната индустрия в България.

Компанията има голям брой дългосрочни клиенти от Германия, Финландия, Швеция, Норвегия, САЩ, Великобритания, Швейцария и Холандия, сред които Bosch, Nokia, Aurubis, Epson, Nexmo, ICT Group, Giraffe360, Arealize.

ITIDO специализира в разработката на уеб и мобилни софтуерни продукти за своите клиенти и в дигитализацията и автоматизирането на бизнес процеси. Компанията е предпочитан партньор на много успешни продуктови стартъпи, на които помага в целия процес на създаване на продукт: от идеен проект, през тестване и потребителска валидация, до техническа реализация и позициониране на пазара.

 

За Databreathe
Databreathe е основана от Николай Рашев през 2016 г. и се занимава с анализ на данни и изкуствен интелект, като помага на бизнес клиентите си да взимат по-добри и информирани решения.

Основни клиенти на Databreathe са големи американски компании от сектора на онлайн търговията, които имат за цел да увеличат своите продажби чрез оптимизиране на бизнес процеси, анализ на поведението на потребителите и изготвяне на персонализирани предложения.