Бианор добавя още два проекта  от отбранителната индустрия към портфолиото си

Софтуерния разработчик е част от два нови консорциума, финансирани от Европейския фонд за отбрана

София, България, 03.08.2022 г. – Българската компания за разработка на софтуер – Бианор отново е сред финалистите на проекти на Европейския фонд за отбрана. Европейският фонд за отбрана току-що обяви резултатите от поканите за представяне на предложения за 2021 г. Бианор е част от два одобрени проекта, като се превръща в единствения български софтуерен разработчик, участващ в няколко финансирани от ЕФО консорциума.

 Новите проекти, които се планира да стартират през есента на 2022 г., са FaRADAI и EU-GUARDIAN.

 FaRADAI е съкращение от Frugal learning for rapid adaptation of Artificial Intelligence (AI) systems (Пестеливо обучение за бързо адаптиране на системи с изкуствен интелект). Координатор на проекта е Центърът за изследвания и технологии Hellas от Гърция. Сред партньорите в консорциума са испанският лидер в отбранителната промишленост Indra, френският технологичен иноватор Thales, италианският доставчик на аерокосмически и отбранителни технологии Leonardo и германската група за отбранителни технологии Rheinmetall.

Проектът е насочен към пестеливо обучение. Пестеливото обучение е способността на системата да се адаптира и да се учи от заобикалящата я среда, включително от наблюдението на потребителя, на разумна цена и без намесата на експертни разработчици. За разлика от конвенционалния изкуствен интелект (ИИ), при който системата използва огромни количества данни, за да се учи и адаптира, при пестеливия ИИ системата се учи от минимално количество данни. Проектът FaRADAI ще изследва подробно всички настоящи постижения в технологиите на ИИ успоредно с основните предизвикателства, наложени от една отбранителна система.

 

Задачите на Бианор в рамките на проекта са свързани с:

  • Планиране на мисиите и оперативното командване и контрол;
  • Проектиране, интегриране и оперативна съвместимост.

 

Вторият проект е наречен EU-GUARDIAN – Европейска рамка и доказателства за концепцията за интелигентна автоматизация на кибернетичната отбрана при инциденти. Той е свързан с подобряване на киберзащитата и управлението на инциденти с помощта на изкуствен интелект. Проектът, координиран от Indra, има за цел да създаде авангардно, точно и надеждно решение, базирано на изкуствен интелект, което управлява и автоматизира по-големи части от процесите за управление на инциденти и киберзащита. Другите партньори в консорциума са Airbus Cybersecurity, Leonardo, Asseco и Cybernetica. В консорциума участват и няколко научни институти и университети.

 

EU-GUARDIAN ще се фокусира основно върху възможността за полуавтоматично или автоматично откриване, смекчаване и реагиране на предизвикателства в областта на сигурността. Той ще подпомага хора-оператори, анализатори и лица, вземащи решения на всички нива; и ще допринесе за повишаване на киберситуационната осведоменост, устойчивостта на военната инфраструктура и защитата срещу съвременни киберзаплахи.

 

Основните задачи, за които ще се грижи Bianor, са:

  • Комплексна архитектура, APIS и интерфейси;
  • Общи принципи за сътрудничество и поддръжка на различните системи.

 

Компанията ще допринесе за архитектурата и разработването на софтуерна рамка за смесена киберзащита и реакция при инциденти с изкуствен интелект и човек, подходяща за военни или граждански дейности. Очакваната добавена стойност ще бъде интегрирането на алгоритмите на ИИ и класификацията на масиви от данни с цел повишаване на нивото на автоматизация на дейностите по управление на инциденти и киберзащита.

От 2014 г. насам, Бианор непрекъснато увеличава  портфолиото си от проекти в областта на отбраната. Първият от тях беше Проекта на НАТО за съюзно земно наблюдение (Alliance Ground Surveillance (AGS) – скок в дълбокото и сериозен тест за възможностите на компанията. След безспорния успех на проекта, който скоро трябва да постигне пълната оперативна способност, Бианор си спечели името на надежден партньор на някои от най-изявените имена в отбранителната индустрия, като Northrop Grumman, Leonardo и Indra. След AGS на НАТО, Бианор все по-често намира място в консорциуми с Индра, Леонардо, Талес, Българския институт по отбрана и други. Благодарение на професионализма и отличните инженерни способности и умения за управлението на проекти на екипа, днес Бианор е единствената българска софтуерна компания, която участва едновременно в няколко проекта, финансирани от ЕФО, и очаква нови в близко бъдеще.

За Европейския фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана (EDF) е програма на ЕС, която има за цел да подкрепя инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин стимулира държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в отбрана. Програмата предоставя финансова подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност на продукти и технологии, свързани с отбраната през целия жизнен цикъл – от научни изследвания до разработване на прототип, изпитване, атестация и сертифициране.

За Бианор

Бианор Сървисиз проектира, разработва и внедрява специализирани софтуерни решения по поръчка на клиента. В допълнение компанията извършва и специализирани услуги по проверка и осигуряване на качеството на комплексни софтуерни и хардуерни решения.

Компанията специализира в създаването на технологични решения за пренос и обработка на данни, видео стрийминг, криптиране/декриптиране на видео сигнал. Разработки на компанията са имплементирани в софтуерната инфраструктура на редица водещи световни и местни компании. Сред клиентите на Бианор Сървисиз се нареждат имена като NATO, Indra, IBM, AT&T, Duracell, A1, Nova Broadcasting Group, US Library of Congress  и др.