Бианор
НОВИНИ

Търсене:

НАЧАЛО > НОВИНИ
4 март, 2013 - Бианор Холдинг АД обявява 48% увеличени приходи от продажби за 2012 г
Kъм 31 декември 2012 г. Бианор регистрира увеличение на печалбата с реализирани 572 хил. лв. в сравнение с 45 хил. лв. за съответния период на 2011 г.

Бианор Холдинг АД (BSE:5BI) отчете 48% увеличение на приходите от продажби за 2012 г. в сравнение с предходната 2011 г. В междинен консолидиран отчет Дружеството обяви консолидирани приходи към края на последното тримесечие на изминалата година на стойност 3 806 хил. лв. спрямо 2 630 хил. лв за 2011 г., и приходи от продажби в размер на 3 683 хил. лв. в сравнение с 2 481 хил. лв. за 2011 г.

Kъм 31 декември 2012 г. печалбата преди данъци, такси и амортизация регистрира увеличение с реализирани 572 хил. лв. в сравнение с 45 хил. лв. за съответния период на 2011 г. Отчетената печалба преди облагане с данъци е 263 хил. лв. спрямо 227 хил. лв. загуби за 2011 г. Нетният паричен поток от оперативна дейност е 231 хил. лв.

"През 2012 година отбелязахме значим ръст в приходите благодарение за няколко нови проекта за оутсорсинг бизнеса на компанията и на увеличаващите се приходи от продукта iMediaShare, които формираха около 13% от общите приходи на групата." коментира Костадин Йорданов, Изпълнителен Директор на Бианор Холдинг АД, като добавя: "Очакванията ни са да реализираме ръст на приходите и през 2013 година на база планирани проекти за дългосрочни наши клиенти, растящи приходи от iMediaShare и сключен в края на 2012 година петгодишен договор по правителствена поръчка в САЩ."

Мобилното приложение iMediaShare, спечелило наградата на Forbes за най-добър стартиращ бизнес през декември 2012 г., отново регистрира положителен финансов резултат за последното тримесечие на годината. Броят на активните потребители бележи постоянен растеж. С над 746 хиляди активни потребители към декември 2012 г. спрямо 231 хиляди година по-рано, iMediaShare затвърждава позицията си на лидер в сегмента.

През последната година акциите на Бианор Холдинг АД (BSE:5BI) отразяват ръст от 12,4%, като в края на 2012 г. са търгувани при нива от 6,80 лв. за акция спрямо 6,05 лв за съответното тримесечие на предходната година. Последната регистрирана сделка към м. февруари 2012 г. е на нива от 5.35 лв.


обратно

КОМПАНИИ