Бианор

Търсене:

НАЧАЛО > ЗА НАС > Условия на ползване

Условия на ползване

Достъпвайки и използвайки този сайт, вие безусловно
се съгласявате със следните условия на ползване:

Авторски права и търговски марки

Освен в случайте, когато това е изрично посочено, съдържанието на този сайт,
включително, но не само, текстовете и изображенията, са собственост на
Бианор. Всички търговски марки, които се реферират в този сайт, са
собственост на съответния техен притежател.

Използване на материали от този сайт

Нищо, което се съдържа в този сайт, не трябва да се възприема или тълкува
като лицензиране или предоставяне на право за ползване на авторско право,
патент или търговска марка, притежавана от Бианор или трета страна. Този
сайт и неговото съдържанието, включително, но не само, графични изображения,
аудио, видео, html код и текст, не може да се копират или разпространяват по
никакъв начин без предварително писмено съгласие от Бианор. Като изключение
можете да показвате и отпечатвате едно копие на материалите от всеки
компютър само за ваше лично ползване с нетърговска цел, като за това е
необходимо да не променяте материала по никакъв начин и да запазите всички
бележки за авторски права и търговски марки.

Гаранции и отговорности

Информацията на този сайт се предоставя безплатно и трябва да се ползва само
с информативна цел. Възможно е препратки от този сайт да сочат към сайтове и
услуги, които не се поддържат от Бианор. Бианор не поема никаква отговорност
за съдържанието на тези сайтове. Предоставянето на препратка към друг сайт
не трябва да се тълкува като препоръка. Използването на информация от този
сайт или от сайт, към който този препраща, става изцяло на ваша отговорност
и ваш риск. Бианор по никакъв начин не гарантира за съдържанието на този
сайт и не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да
е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на
информация, от прекъсване на бизнес или други щети, произтекли от употребата
или невъзможността за употреба на този сайт.НОВИНИ

30 април, 2013
Бианор Холдинг АД с 222 хил. лв. консолидирана печалба за 2012 г.

Бианор Холдинг отбеляза приходи от продажби за изминалата календарна година на стойност от 3687 хил. лв., отчитайки 48% увеличение спрямо 2011 г.

   още

4 март, 2013
Бианор Холдинг АД обявява 48% увеличени приходи от продажби за 2012 г

Kъм 31 декември 2012 г. Бианор регистрира увеличение на печалбата с реализирани 572 хил. лв. в сравнение с 45 хил. лв. за съответния период на 2011 г.

   още

6 декември, 2012
iMediaShare обяви излизането на специална поръчкова версия за Sony Xperia таблети

Добри новини за собствениците на Sony таблети - iMediaShare вече предоставя цялостно решение за забавление в модерния свързан дом.

   още